Inspektionen för vård och omsorg är nu JO-anmäld

Jag har idag skickat in anmälan till JO angående Socialstyrelsen och senare IVO’s agerande i ”Fallet Daniel”
Min anmälan ser ut på följande sätt….

Beskrivning av ärendet

Beskriv vad som hände och när det ägde rum

Den 6 november 2012 skickade jag in en anmälan om fel i vården till Socialstyrelsen. I denna anmälan menade jag att Psykiatriska Kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus gjort allvarliga fel som i sin tur lett till att Daniel Johansson pers.nr ———- avled den 12 september samma år. Socialstyrelsen meddelade direkt att ärendet skulle utredas. Från början såg det också ut som att SoS skulle gå på min linje, och det första förslag till beslut som kom menade också att stora brister förekommit. Sedan hände något och SoS ändrade sig totalt och det slutade med att SoS kritik försvann helt och hållet. Efter att beslutet väl hade tagits visade det då att felaktigheter hade skett i samband med utredningen. Bland annat hade inte jag fått alla de dokument som jag skulle fått för att kunna yttra mig. I dessa dokument stod det bland annat uppgifter som det inte på något sätt går att finna belägg för i den dokumentation som finns runt Daniels vårdtid. Om jag fått dessa papper hade jag redan då självklart poängterat att det fanns stora frågetecken i uppgifterna från kliniken jag anmält men jag fick inte möjlighet att läsa dom förrän jag själv begärde ut dom i efterhand.

Jag har också skickat in en anmälan mot Norrlands Universitetssjukhus för deras handläggande av detta ärende.

När jag i slutet av maj 2013 poängterade för SoS att jag inte fått alla dokument skickade till mig får jag då veta att ärendet nu låg under omprövning. Den 1 juni 2013 tog Inspektionen för vård och Omsorg över dessa utredningar och i början på juli 2013 får jag också i ett mail som var ett svar på ett öppet brev jag publicerat reda på att ärendet verkligen låg under omprövning. Detta svar får jag från IVO’s generaldirektör som inleder mailet med att skriva:

” Även om jag inte kan kommentera ditt enskilda ärende som just nu ligger under omprövning hos oss, så vill jag ge ett svar på de viktiga generella frågor som du lyfter”

Den 30 juli hade jag också möte med IVO i Umeå. I protokollet från detta möte kan man läsa att ärendet om Daniel ligger under omprövning på grund av formella skäl. Därför blev förvåningen stor när det den 30 oktober 2013 kommer ett besked från IVO om att någon omprövning inte sker. Trots att myndigheten själv sagt att dom gjort fel i den ursprungliga utredningen, och trots att myndighetens högsta ansvariga chef skriver att ärendet ligger under omprövning, och trots att det finns protokoll som säger samma sak menar man nu att man anser att man inte ens behöver göra någon omprövning.

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?

SoS/IVO har inte gjort ett rättvis och noggrann utredning i ärendet. Jag har gång på gång i mina yttranden menat att Psykiatriska Kliniken vid NUS i Umeå medvetet skrivit om sanningen för att det ska se bättre ut. Flera av de saker som kliniken skriver i sina förklaringar och i sina yttranden saknar belägg i dokumentationen och det är IVO’s ansvar att utreda detta. När kliniken svarar på den kritik med saker som saknar belägg blir det mycket allvarligt när man då bara accepterar förklaringen utan att ta reda på fakta. Att JO inte går in med synpunkter på själva vården har jag full förståelse för men när det gäller en utredning som handlar om en avliden ung man måste ju allt göras för att sanningen ska komma fram, och den har man här valt att strunta totalt i. Att man som tillsynsmyndighet struntar i saker som att kliniken skriver fullständiga felaktigheter som när medicin skrivs ut är allvarligt.
Det hade heller inte på något sätt varit svårt för IVO att granska om psyks yttranden stämmer. Det hade bara varit för dom att göra en korrekt utredning och jämföra psyks yttranden med journaler och dokumentationen. Det har jag klarat av att göra så det borde ju en tillsynsmyndighet också klara av.

IVO har som tillsynsmyndighet ett ansvar att se till att förhindra att felaktigheter som sker inom vården minimeras så mycket det går. När myndigheten då inte ens är intresserade av att göra en korrekt utredning uppstår en mycket allvarlig situation där människors liv sätts på spel. Att myndigheten dessutom ena stunden meddelar att man ska göra en omprövning och i nästa stund menar att det ska man inte alls orsakar dessutom stort lidande för efterlevande och man har agerat mycket oprofessionellt.

Därför anser jag att SoS/IVO agerat felaktigt. Både när det gäller den ursprungliga utredningen men också hur man sedan struntar i de fel man själva erkänt att man begått.

__________________

Detta var den första av två JO anmälningar som kommer skickas in.
Den andra kommer handla om NUS, och den kommer skickas in senare idag.
Jag är ganska säker, för att inte säga helt säker på, att JO inte kommer gå vidare med detta. Om det är något jag lärt mig de senaste 15 månaderna så är det att det i vårt land verkar vara helt ok att unga män dör efter en tids ”vård”, men skam den som ger sig!

Som sagt IVO, detta är inte över

/Walentine Andersson

Bookmark the permalink.

2 Responses to Inspektionen för vård och omsorg är nu JO-anmäld

  1. MariAnne Johansson says:

    Gratulerar till en mycket bra skriven artikel.Jag håller fullständigt med har arbetat i 48 år inom vården.Blivit av med jobbet,anmäld till SOS/Ivo av chefen/masen som gått bakom ryggen på mig.Resultatet har blivit en 3 årig prövotid.Jag 64 år i år.Jag har lagt hela mitt liv på att arbeta åt/till/för mina patienter.Men tyvärr så får jag inte forts pga ovilliga inkompetenta chefer/tillsynsmyndighet SOS/Ivo.MVH MariAnne

  2. Tina says:

    Allt det du skrivet stämmer, Ivo fungerar inte, anmäler man så gör det inte en rättvis bedömning utan de går på de läkarna som gjort felen som skrivit i journaler och som tyvärr ofta därefter anpassar sina utlåtanden till ivo när de får en anmälan på sig, dessutom varit med om att de lämnar uppgifter som inte stämmer i efterhand och håller varandra om ryggen och ivo köper hela historien utan kritiskt granskande eller oberoende läkares utlåtanden, det finns ingen patientsäkerhet i detta system tyvärr, det skulle behövas bytas ut till ett helt nytt system utformat utifrån ett mycket patientsäkerhtetsperspektiv, idag verkar läkarna undan med i stort sätt allt. Statistiskt sett till antalet anmälningar som leder någon vart hos ivo så talar detta för sig själv att systemet borde bytas ut för att höja patientsäkerheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.