Brevet till IVO är skickat

Jag har idag mailat följande brev till IVO i Umeå och till generaldirektören för IVO. Jag har också skickat kopia av mailet till Socialdepartementet och till Socialminister Göran Hägglund. Som bilaga skickades också med de namnunderskrifter som ni skrivit på.
______________________

Göteborg 2014-01-01

Till Inspektionen för vård och omsorg

Den 30 oktober 2013 beslutade Inspektionen för vård och Omsorg att ärende: 8.2-26331/2013 ej skulle omprövas. Eller rättare sagt så meddelande IVO då att min begäran om omprövning ej blev godkänd.

Omedelbart efter det skrev jag ett öppet brev till myndigheten där jag starkt kritiserade erat beslut och hur förfarandet av ärendet gått till. Dessutom påpekade jag det konstiga i erat beslut med tanke på att det var myndigheten själv som meddelat att ärendet låg under ompröving.
Jag har inte fått något svar från myndigheten ännu, men frågorna jag då ställde finns fortfarande kvar.

Jag vill fortfarande veta hur myndigheten den 30 oktober kan meddela att ärendet ej kommer godkännas för omprövning samtidigt som myndigheten själv redan den 30 juli skriver att myndigheten själv valt att ompröva ärendet på grund av formella skäl.
I beslutet ni skickar den 30 oktober står det ingenting om det utan ni konstaterar bara att omprövning ej kommer ske.
Beslutet blir ännu mer förvirrande då eran egen högsta ansvariga chef, Gunilla Hult Backlund, till mig i ett mail den 4 juli 2013 inleder med orden,
” Även om jag inte kan kommentera ditt enskilda ärende som just nu ligger under omprövning hos oss, så vill jag ge ett svar på de viktiga generella frågor som du lyfter”

Lägg sedan till att verksamhetschefen för psykiatrin vid NUS i en tidningsartikel i tidningen Västerbotten Kuriren den 6 augusti 2013 säger att,
”Vi inväntar bedömning från IVO för att få svar på om vården brustit”

Varför svarar verksamhetschefen tidningen på det sättet om det inte ens finns ett ärende?
Varför skriver generaldirektören för er myndighet att ärendet ligger under omprövning om det inte gör det?
Varför sade representanter på IVO till mig på ett möte den 30 juli att handläggandet av det ordinarie ärendet ej gått rätt till, och att jag inte fått chans att yttra mig på det sätt som reglerna säger att jag har rätt till om inga fel begåtts?

Allt är mycket förvirrande och det är mycket tragiskt att inse att det saken handlar i grunden om, en ung mans tragiska död där han avled av mediciner utskrivna från Psykiatriska Kliniken, hamnar i skymundan och slarvas bort.
Jag har också gång på gång i mina egna yttranden hävdat att Psykiatriska Kliniken vid NUS medvetet skrivit om verkligheten och att deras yttranden saknar belägg i den dokumentation som finns.
Därför kräver jag fortfarande att IVO med omedelbar verkan tar upp fallet igen och jag kräver att det görs en riktig korrekt utredning om vad som hände med Daniel Johansson, och om vården vid Psykiatriska Kliniken vid NUS verkligen var korrekt.

Alla, inkl läkare jag talat med, är rörande överens om att den enorma förskrivning av läkemedel som skedde i Daniels fall på alla sätt är felaktig. De enda som verkar tycka annorlunda är Psyk vid NUS och IVO, och jag ifrågasätter faktiskt om myndigheten ens läst Daniels journaler. För anser verkligen myndigheten att det är en korrekt handling att skriva ut de mängderna till en person som kliniken själv skriver ”Risk för självskador vid ångest” om som det stod på Daniels sjukintyg.

Det är högst märkligt att IVO bemöter anklagelser om lögn och omskrivningar av verkligheten med total tystnad. Det är också högst märkligt att myndigheten verkar tycka att det är fullt godkänt att en vårdgivare inte behöver följa dokumentationen när denna skriver sina egna utredningar. En tillsynsmyndighet borde vara intresserade av att sanningen kommer fram, men utredarna vid IVO i Umeå verkar inte dela den uppfattningen. Än mindre har man varit intresserade av att ge Daniel upprättelse, och det som IVO i längden gör med sitt agerande är att ni utsätter andra patienter som befinner sig i samma situation som Daniel gjorde för en enormt stor risk. Den totala kovändning som skedde under den ordinarie utredningen visar ju det när ni går från att vara starkt kritiska till Psykiatriska kliniken vid NUS till att helt släppa på all kritik. Allt detta på grund av en kompletterande förklaring och kritik från kliniken om att ni redan accepterat förklaringen i Lex Maria anmälan som skrevs efter Daniels tragiska död. Detta föranleder ju också till frågor om hur utredningen om Lex Maria anmälan sköttes.

Jag kräver nu svar på mina frågor och jag förväntar mig att IVO tar upp Daniels fall och gör en korrekt utredning en gång för alla. Jag vill än en gång påminna myndigheten om att det inte är jag som hävdat att ärendet ligger under omprövning utan det är ni själva, inkl er högsta ansvariga chef, som meddelat det.
Ni har brustit i era rutiner och det är beklagligt att Inspektionen för vård och omsorg tar så lätt på fall som handlar om en ung persons tragiska död. Man kan tycka att en tillsynsmyndighet borde ha som mål att se till så att sådana här fall minimeras totalt. Dessutom när det gäller en klinik som under de senaste 2 åren skickat in ett 20 tal Lex Maria ärenden där folk begått självmord enligt dom.

Under december månad har också en protestlista legat ute på sidan www.tilldaniel.se. Fram till 31 december har 707 personer skrivit under denna lista. Jag skickar med den protestlistan som bilaga till detta brev, dels som worddokument och dels som en PDF fil. Jag kommer också skicka detta brev till er via vanlig postgång då ni är ganska dåliga på att bekräfta om ni ens mottagit mail som skickats till er.
Den kamp jag för när det gäller Daniels upprättelse kommer inte upphöra, och det vill jag starkt poängtera. NUS har gjort fel, och ni har gjort fel, och ni själva förklarade att fel begåtts vid det möte jag hade med er den 30 juli. Därför är det skamligt att se hur ni agerat i det här ärendet.

För som jag alltid frågar er i mina brev….

Alla är ju rörande överens om att Daniel inte ville dö.
Varför dog då Daniel Johansson av mediciner han fick utskrivet av Psykiatriska Kliniken?

Den frågeställningen borde ni som tillsynsmyndighet vara intresserade av att finna svaret på för att kunna hindra att det som hände Daniel inte ska behöva drabba någon annan. Frågan är om det ens finns ett sådant intresse hos IVO. Det borde finnas med tanke på det uppdrag ni har av svenska folket. Därför är det stor skam att se hur IVO, och framförallt hur IVO i Umeå sköter detta ansvar.

/Walentine Andersson

(för er som läser detta mail på till Daniel så kan ni se listan i sin helhet HÄR. De som valt att inte ha sina namn med på nätet är skyddade, men deras namn står självklart med på den lista som skickades till IVO)

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.