Senast i ”Fallet Daniel”

IVO-LogoSom en del säkert redan känner till var jag på besök i Umeå förra veckan. Jag avklarade då också en hel drös med möten om både det ena och det andra.
När det gäller utredningen om Danie så ligger hela saken nu på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) bord. Dom har sedan 1 juni i år övertagit granskningen av sjukvården från Socialstyrelsen.
Som en del också säkert känner till så gjorde ju Socialstyrelsen en enorm vändning när det gäller Daniel. Att från första förslag till beslut gå mer eller mindre helt på min linje så ändrade man sig till att istället inte kritisera psykiatriska kliniken vid NUS på något sätt. Det enda alla verkade vara rörande överens om var att Daniels död inte var ett planerat självmord. Det gjorde också beslutet så enormt märkligt.
Man menade att inga fel begicks men samtidigt avled Daniel på grund av sina problem som jag menar att psyk var väl medvetna om, men ändå gick allt rätt till.
Ren skandal i mina ögon och öron!

Den 30 juli gjorde jag i alla fall ett besök vid IVO i Umeå och fick där träffa enhetschefen och en inspektör där jag fick framföra mina åsikter. Då mötet protokollfördes är det också offentlig handling och därför tänkte jag bara snabbt redovisa vad som stod i protokollet.

W A uppger att han har funderat mycket på IVO:s handläggningsprocess. Först gick IVO på W A:s linje, sedan yttrande sig psykiatrin och då ändrade sig IVO helt. W A framför även att han tror att psykiatrin ljuger. Det står ingenstans i journalerna att Daniel hade psykosocial stöd. Det står däremot i beslutet. W A anser att psykiatrin endast försöker rädda sitt eget skinn i första hand.

W A framför att Daniel inte hade förmåga att hantera sina egna mediciner. Detta borde psykiatrin ha insett och vidtagit åtgärder emot.

Så som W A förstår det har IVO inte i den enskilda klagomålet begärt att *läkarens namn* som var Daniels behandlande läkare ska yttra sig över behandlingen av Daniel.

Vidare uppger W A att det i Daniels psykiatrijournal står att han var väl bevandrad med sin ADHD-problematik. Detta, menar W A, stämmer inte.

W A berättade vidare att journalföringen vid psykiatrin var bristande. Bland annat ringde både W A och Daniels syster till sjukhuset och berättade att Daniel smugglade med sig mediciner in på avdelningen….
….Dessa samtal har inte journalförts av psykiatrin.

Avslutningsvis förklarar inspektören *namn* att IVO valt att ompröva detta ärende framförallt av formella skäl. Hur själva beslutet kommer att bli i slutändan kan inte sägas. Det kan i stort sett se likadant ut med de formella handläggningsfrågorna läkta, eller så kommer IVO fram till en helt annan slutsats än vad som kan utläsas av det nuvarande beslutet.

Det är viktigt här att tänka på att omprövningen av beslutet alltså inte beror på att myndigheterna i detta land tycker att det är fel att skriva ut en bärpåse med droger till en som visat att han inte klarar av att handskas med det. Nej det är på grund av formella skäl som man nu omprövar allt men egentligen är det strunt samma.
Om omprövningen får samma resultat som föregående beslut kommer allt anmälas till Justitieombudsmannen. Den anmälan är redan färdigskriven.

Som sagt: Helvetet kommer frysa till is innan jag ger mig

/Walentine Andersson

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.