Svar från Gunilla Hult Backlund

Gunilla-Hult-BacklundSom en del kanske kommer ihåg skrev jag ett öppet brev här för ett tag sedan till Gunilla Hult Backlund, generaldirektör vid nya myndigheten IVO (inspektionen för vård och omsorg). Den myndighet som tagit över kontrollen av sjukvården och den myndighet som numer också handhar anmälningar från allmänheten angående felaktigheter i vården och så vidare. Denna myndighet som nu också tagit över Daniels ärende som ju ligger under omprövning sedan jag till tidigare tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, påpekade att felaktigheter begåtts under ärendets gång och där jag inte fått alla de dokument jag skulle ha för att kunna skriva fullständiga yttranden.
Idag fick jag faktiskt svar från generaldirektören för IVO. Av förklarliga skäl kunde hon inte svara på Daniels ärende men svarade ändå på de synpunkter jag tog upp i mitt brev vilket jag anser mig vara mycket nöjd med.
Bara att hon faktiskt läst det betyder mycket och att hon personligen svarar betyder ännu mer!

Svaret följer i sin helhet här….

Hej Walentine!

Tack för ditt brev till mig som generaldirektör vid Inspektionen för vård och omsorg. Även om jag inte kan kommentera ditt enskilda ärende som just nu ligger under omprövning hos oss, så vill jag ge ett svar på de viktiga generella frågor som du lyfter.

IVO har ett stort ansvar. Vår verksamhet berör utsatta människor i behov av vård eller omsorg. Dessa människor står ofta i beroendeställning till vård- och omsorgsgivarna och förmår inte alltid att hävda sina egna intressen. Insynen i verksamheterna är dessutom ofta begränsad. Därför behövs en stark och effektiv tillsyn. Med hjälp av en fungerande tillsyn kan vi både utkräva ansvar och bidra till ett lärande som förbättrar patientsäkerheten.
Ett av regeringens mål med att skapa en separat tillsynsmyndighet var att lärandet från tillsynen skulle öka. Vi ska analysera och dra slutsatser av det vi ser och föra tillbaka denna kunskap till verksamheterna. Vi har därför påbörjat ett förändringsarbete där ett av våra prioriterade områden gäller just kunskapsåterföring till de vi tillsynar. Detta är något som många vårdgivare efterfrågar och är ett sätt att bidra till det systematiska lärande och förbättringsarbete som du tar upp i ditt brev. Denna mer främjande roll ska kombineras med krav på åtgärder när brister och missförhållanden upptäcks.
Det är ingen lätt uppgift att åstadkomma en starkare och effektivare tillsyn. När vi som ny myndighet samlades i början av juni för att under två dagar samtala kring det förändringsarbete som ligger framför oss, kunde jag dock konstatera att engagemanget och viljan bland alla medarbetare är enormt stor. Det gör att jag ser fram emot att leda arbetet med utvecklingen av myndigheten framåt. Jag hoppas att du och andra som följer oss kommer att uppleva att myndigheten i ökad utsträckning bidrar till en säkrare och bättre vård.

Med vänlig hälsning,
Gunilla Hult Backlund

Generaldirektör
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
www.ivo.se

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.