En mycket gripande blogg…

”Cajsa Warg” är en av de som jag fick kontakt med genom denna blogg. Hon var en av alla de som berörts så djupt av Daniels öde, och som idag blivit min vän.
Cajsa Warg vet hur det är att slåss mot psykvården, och mot samhället därför att man vill att det käraste man har ska få den vård och omsorg som krävs och behövs, och hon vet och har fått känna på hur psykvården i Umeå beter sig emellanåt.

Hon skriver själv som inledning till sin blogg:

”Jag är mamma till E som vi kan kalla henne. Hon är mitt allt och jag vill nu berätta om den fina flicka, som i de tidiga tonåren började att må dåligt och skära sig….Följ vår resa genom denna blogg!”

Jag rekommenderar alla att göra ett besök på bloggen för det är en gripande läsning om en del av Sverige som väldigt få känner till. Den delen som handlar om det ständiga krig man måste föra när ens kära har någon form av psykisk ohälsa.
Lika mycket är bloggen en underbar kärleksförklaring från en mamma till sin dotter.

Besök bloggen nu! http://cajsawarg.blogspot.se/

Bor du i Umeå eller i närheten?

Bor du i Umeå eller i närheten?

P1090156Den 14 september i år är det val till Sveriges riksdag, landsting och kommuner.
Fredagen den 12 september ska vi därför försöka få till en manifestation i Umeå för att påminna våra politiker om, oavsett partitillhörighet, att människor med psykisk ohälsa inte längre kan gömmas undan och vi vill påminna om alla de som vi förlorat för att de inte fick den vård de förtjänade, och om de som varje dag lider för att hjälp inte finns att få.

Tanken är att vi ska hålla ett fackeltåg för att sedan samlas där tal kommer hållas och där vi kommer skicka en tydlig signal om att tiden nu är förbi där psykvården i Sverige räknas som en andra klassens vård. Vi vill att signalerna från Umeå ska höras över hela landet, och att pratet om den ökande psykiska ohälsan i Sverige inte fortsätter att vara något som de styrande blundar för.

Om du skulle vara intresserad av att hjälpa till, planera och administrera detta så hör av dig till walentine(snabela)tilldaniel.se

Brevet till IVO är skickat

Jag har idag mailat följande brev till IVO i Umeå och till generaldirektören för IVO. Jag har också skickat kopia av mailet till Socialdepartementet och till Socialminister Göran Hägglund. Som bilaga skickades också med de namnunderskrifter som ni skrivit på.
______________________

Göteborg 2014-01-01

Till Inspektionen för vård och omsorg

Den 30 oktober 2013 beslutade Inspektionen för vård och Omsorg att ärende: 8.2-26331/2013 ej skulle omprövas. Eller rättare sagt så meddelande IVO då att min begäran om omprövning ej blev godkänd.

Omedelbart efter det skrev jag ett öppet brev till myndigheten där jag starkt kritiserade erat beslut och hur förfarandet av ärendet gått till. Dessutom påpekade jag det konstiga i erat beslut med tanke på att det var myndigheten själv som meddelat att ärendet låg under ompröving.
Jag har inte fått något svar från myndigheten ännu, men frågorna jag då ställde finns fortfarande kvar.

Jag vill fortfarande veta hur myndigheten den 30 oktober kan meddela att ärendet ej kommer godkännas för omprövning samtidigt som myndigheten själv redan den 30 juli skriver att myndigheten själv valt att ompröva ärendet på grund av formella skäl.
I beslutet ni skickar den 30 oktober står det ingenting om det utan ni konstaterar bara att omprövning ej kommer ske.
Beslutet blir ännu mer förvirrande då eran egen högsta ansvariga chef, Gunilla Hult Backlund, till mig i ett mail den 4 juli 2013 inleder med orden,
” Även om jag inte kan kommentera ditt enskilda ärende som just nu ligger under omprövning hos oss, så vill jag ge ett svar på de viktiga generella frågor som du lyfter”

Lägg sedan till att verksamhetschefen för psykiatrin vid NUS i en tidningsartikel i tidningen Västerbotten Kuriren den 6 augusti 2013 säger att,
”Vi inväntar bedömning från IVO för att få svar på om vården brustit”

Varför svarar verksamhetschefen tidningen på det sättet om det inte ens finns ett ärende?
Varför skriver generaldirektören för er myndighet att ärendet ligger under omprövning om det inte gör det?
Varför sade representanter på IVO till mig på ett möte den 30 juli att handläggandet av det ordinarie ärendet ej gått rätt till, och att jag inte fått chans att yttra mig på det sätt som reglerna säger att jag har rätt till om inga fel begåtts?

Allt är mycket förvirrande och det är mycket tragiskt att inse att det saken handlar i grunden om, en ung mans tragiska död där han avled av mediciner utskrivna från Psykiatriska Kliniken, hamnar i skymundan och slarvas bort.
Jag har också gång på gång i mina egna yttranden hävdat att Psykiatriska Kliniken vid NUS medvetet skrivit om verkligheten och att deras yttranden saknar belägg i den dokumentation som finns.
Därför kräver jag fortfarande att IVO med omedelbar verkan tar upp fallet igen och jag kräver att det görs en riktig korrekt utredning om vad som hände med Daniel Johansson, och om vården vid Psykiatriska Kliniken vid NUS verkligen var korrekt.

Alla, inkl läkare jag talat med, är rörande överens om att den enorma förskrivning av läkemedel som skedde i Daniels fall på alla sätt är felaktig. De enda som verkar tycka annorlunda är Psyk vid NUS och IVO, och jag ifrågasätter faktiskt om myndigheten ens läst Daniels journaler. För anser verkligen myndigheten att det är en korrekt handling att skriva ut de mängderna till en person som kliniken själv skriver ”Risk för självskador vid ångest” om som det stod på Daniels sjukintyg.

Det är högst märkligt att IVO bemöter anklagelser om lögn och omskrivningar av verkligheten med total tystnad. Det är också högst märkligt att myndigheten verkar tycka att det är fullt godkänt att en vårdgivare inte behöver följa dokumentationen när denna skriver sina egna utredningar. En tillsynsmyndighet borde vara intresserade av att sanningen kommer fram, men utredarna vid IVO i Umeå verkar inte dela den uppfattningen. Än mindre har man varit intresserade av att ge Daniel upprättelse, och det som IVO i längden gör med sitt agerande är att ni utsätter andra patienter som befinner sig i samma situation som Daniel gjorde för en enormt stor risk. Den totala kovändning som skedde under den ordinarie utredningen visar ju det när ni går från att vara starkt kritiska till Psykiatriska kliniken vid NUS till att helt släppa på all kritik. Allt detta på grund av en kompletterande förklaring och kritik från kliniken om att ni redan accepterat förklaringen i Lex Maria anmälan som skrevs efter Daniels tragiska död. Detta föranleder ju också till frågor om hur utredningen om Lex Maria anmälan sköttes.

Jag kräver nu svar på mina frågor och jag förväntar mig att IVO tar upp Daniels fall och gör en korrekt utredning en gång för alla. Jag vill än en gång påminna myndigheten om att det inte är jag som hävdat att ärendet ligger under omprövning utan det är ni själva, inkl er högsta ansvariga chef, som meddelat det.
Ni har brustit i era rutiner och det är beklagligt att Inspektionen för vård och omsorg tar så lätt på fall som handlar om en ung persons tragiska död. Man kan tycka att en tillsynsmyndighet borde ha som mål att se till så att sådana här fall minimeras totalt. Dessutom när det gäller en klinik som under de senaste 2 åren skickat in ett 20 tal Lex Maria ärenden där folk begått självmord enligt dom.

Under december månad har också en protestlista legat ute på sidan www.tilldaniel.se. Fram till 31 december har 707 personer skrivit under denna lista. Jag skickar med den protestlistan som bilaga till detta brev, dels som worddokument och dels som en PDF fil. Jag kommer också skicka detta brev till er via vanlig postgång då ni är ganska dåliga på att bekräfta om ni ens mottagit mail som skickats till er.
Den kamp jag för när det gäller Daniels upprättelse kommer inte upphöra, och det vill jag starkt poängtera. NUS har gjort fel, och ni har gjort fel, och ni själva förklarade att fel begåtts vid det möte jag hade med er den 30 juli. Därför är det skamligt att se hur ni agerat i det här ärendet.

För som jag alltid frågar er i mina brev….

Alla är ju rörande överens om att Daniel inte ville dö.
Varför dog då Daniel Johansson av mediciner han fick utskrivet av Psykiatriska Kliniken?

Den frågeställningen borde ni som tillsynsmyndighet vara intresserade av att finna svaret på för att kunna hindra att det som hände Daniel inte ska behöva drabba någon annan. Frågan är om det ens finns ett sådant intresse hos IVO. Det borde finnas med tanke på det uppdrag ni har av svenska folket. Därför är det stor skam att se hur IVO, och framförallt hur IVO i Umeå sköter detta ansvar.

/Walentine Andersson

(för er som läser detta mail på till Daniel så kan ni se listan i sin helhet HÄR. De som valt att inte ha sina namn med på nätet är skyddade, men deras namn står självklart med på den lista som skickades till IVO)

Detta är korrekt vård och en god förklaring enligt IVO…

IVO-LogoOm någon mot förmodan inte riktigt skulle förstå vad allt handlar om när det gäller det svek som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visat så kommer här ett bra exempel….

Detta var Daniels ordinationslista den 6 juli 2012 före han lades in på NUS

Daniels Ordinationslista 6 juli 2012 före 20:30
Concerta 54mg Morgon
Concerta 36mg Middag
Lyrica 150mg X 2
Metropolol 25 mg 2 X 1
Imovane 10 mg vid sänggående

Sedan ökar medicineringen i en helt sanslöst fart….

Den 30 augusti får Daniel sin sista ordinationslista….

Daniels ordinationslista 30 AUG 2012
Concerta 54mg 1 X 2 (skrivs denna dag ut för en hel månad på en gång)
Lyrica 150mg 1 X 3 (skrivs denna dag ut för 25 dagar i sträck)
Lyrica 50mg 1 X 2 (skrivs denna dag ut för 25 dagar i sträck)
Xanor depot 0.5mg 1 X 2 (skrivs denna dag ut för en hel månad i sträck)
Zolpidem 10 mg 2 X 1 (skrivs denna dag ut för en hel månad på en gång)
Heminevrin 300mg 2 X 1 (skrivs denna dag ut för en hel månad på en gång)
Metropolol 25 mg 2 X 1 (skrivs denna dag ut för en hel månad på en gång)
Sobril 15 mg Vid Behov (får ut minst 25 stycken)

Ovanstående mediciner skrivs ut på en gång till en man som en läkare efteråt kallar för ”missbrukare av legalt föreskrivna droger”.
I Daniels sjukintyg kan man också bland annat läsa:
”Nedsatt impulskontroll som tillsammans med ångest ger risk för självskador”

Det har också visat sig att Daniel under hela tiden han låg på psyk stod på dubbla recept. Då Daniel före han lades in stod på Lyrica fanns dessa recept kvar och det förklarar också hur Daniel gång på gång kunde ta för mycket Lyrica. Han fick helt enkelt ut mer eller mindre dubbla doser, men detta kollades inte upp.

Psyks egna förklaring/försvar angående medicineringen och förskrivningen låter exakt så här:

”Vid förskrivningen iakttogs rimlig försiktighet genom att förskrivningen skedde i begränsade mängder och iterade uttag. Den tragiska händelsen kan således inte kopplas till oförsiktig förskrivning av läkemedel”

Ovanstående är alltså en korrekt och fungerande vård enligt den myndighet som ska se till att säkerheten för våra patienter är god. Detta var en fungerande psykvård enligt IVO.
Trots att precis allt talar för att psyks agerande var felaktigt så menar IVO att inga fel gjorts. Trots att det saknas dokumentation för psyks påståenden så menar IVO att det var en korrekt vård. Trots att det tar kliniken 1 1/2 månad att fixa en samtalskontakt så har det varit en korrekt vård.
Trots att Daniel dog, ja så har det varit en fungerande vård.

Ska man nöja sig med det?
Knappast

Mer information om ”Fallet Daniel” finner du under DENNA länk

Tror ni att ni vunnit NUS?

IMG_3207Ni tror det är över nu.
Ni har säkert fått beskedet, och kanske andas ni ut. Kanske ler ni lite, och tänker att ”Nu släpper vi det här och går vidare”

Låt mig då berätta en sak…
Daniel är död.
Ja, han är fortfarande död, och han är död på grund av mediciner NI skrev ut.
Han köpte inte dom på någon svart marknad. Han köpte dom inte av någon skum försäljare vid ett gathörn bredvid Frasses hamburgare nere vid Apberget i Umeå.
Han fick dom av er.

Ni skrev att han var impulsiv. Ni skrev att han hade ångest. Ni skrev att han kunde utsätta sig för självskador. Allt det där skrev ni, men ni skrev också ut recept i maniska mängder.
Ni hällde i honom mediciner och droger och ni vägrade se det som alla andra i hans närhet såg: Att eran så kallade vård sänkte honom. Ni gjorde fel, och ni är så pinsamt medvetna om det men ändå vägrar ni be om ursäkt. Ändå vill ni att Daniels döds skam ska bäras av honom själv, och under tiden fortsätter ni som om ingenting har hänt.

Ja ni har efter Daniels död fortsatt den skamliga behandlingen av honom. Ni hade en chans att erkänna att ni gjort misstag, och att ni på grund av detta lärt er något. Ni kunde gjort så att andra slapp gå igenom det Daniel och hans närstående fick göra, men ni valde en annan väg. Ni valde vägen att stå och skrika: Vi gjorde inga fel!

Ni tror att detta är över? Låt mig då säga detta till er nu: Det är det inte.
Så länge jag lever kommer jag slåss för Daniels skull. Så länge jag finns kvar kommer Daniels död ligga över er som en dimma, en tjock svart dimma som ständigt kommer vara närvarande. Så länge jag finns kvar kommer folk få höra om vad ni utsatte honom för. Så länge jag finns kvar kommer folk få höra vad ni utsatt andra för.

Därför ger jag er nu denna kväll ett löfte…
Jag ska rota och vrida och vända. Jag ska leta fram vartenda fall som ni haft som slutat med dödlig utgång. Jag ska göra allt jag kan för jag tänker inte ge mig.
Jag ska se till att det inte finns en käft kvar som inte känner till hur psykiatriska kliniken vid NUS fungerar. Jag ska se till att alla får veta vad som pågår bakom de stängda dörrar där mediciner för en månad skrivs ut till patienter ni själva menar är impulsiva drogmissbrukare.
Nej, jag tänker inte ge mig, och tro inte för ett ögonblick att lugnet nu kommer infinna sig. Det finns fler instanser kvar, och jag ska ta er genom varenda en.

Ni SKA en dag tvingas erkänna era misstag, och ni SKA en dag ge Daniel och alla andra patienter som dött upprättelse. Ni är inte dom enda som kan det där fina ord och vackra skrivelser och jag ska med alla lagliga medel göra allt jag kan för att stoppa er.
Nu går vi till JO kära NUS, och sedan vandrar vi ut i Europa….

OBS! VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE ”FALLET DANIEL”

IVO, inspektionen för vård och omsorg, meddelar idag att ärendet om Daniel läggs ner.
Man menar att man med hänvisning till §27 i förvaltningslagen inte kan finna några skäl för att den ansökan om omprövning av tidigare beslut som jag skickat in ska godkännas.

Låt mig bara för sakens skull poängtera några saker här…

När jag skickade in ansökan om omprövning av beslutet så hade redan SoS och IVO (som tog över 1 juni) redan beslutat att pröva beslutet igen. Anledningen till detta var att handläggandet av ärendet inte gjorts på rätt sätt. Jag hade inte fått chans att yttra mig i förslaget till beslut från SOS, någon som alltid ska ske. Det var alltså dom själva som valde att göra en omprövning, inte på grund av min begäran.
Går vi sedan vidare så har IVO inte heller under denna tid kunnat förklara hur man kan bygga ett beslut på rena lögner och påståenden som inte det finns underlag för.
Bland annat läkarens utlåtande om Daniels missbruk, en sak som det inte finns en rad i att finna i några journaler. Kom ihåg att en av de mest prioriterade sakerna som Socialstyrelsen och IVO idag arbetar med är just dokumentation och viken av just detta. När det gäller Daniels öde verkar det istället vara helt ok att vem som helst får yttra sig och hitta på lite hur som helst.

IVO väljer alltså att strunta i sin egen omprövning samtidigt som dom menar att det var jag som begärde den från början. Något som alltså inte är sant.

Att det skulle bli så här var jag helt beredd på och nu kommer därför en anmälan lämnas in till Justitieombudsmannen. Jag kommer i den anmäla NUS, Socialstyrelsen och IVO.
För glöm inte vad detta i grunden handlar om. Det handlar om en ung man som lades in på felaktiga grunder från början, och som blev fullständigt nerdrogad och som avslutning fick en bärpåse med mediciner med sig hem trots att det i hans papper, skrivna av sjukhuset, står ”Impulsivitet som tillsammans med ångest kan leda till självskador”

Jag önskar också att media kunde vara lite mer intresserade av fallet utan att för den skull behöva hänga ut Daniel. Ni springer ju och läser på den här sidan hela tiden. Ta ert ansvar och beskriv en vårdgivare som gång på gång misslyckats med att hålla sina patienter vid liv!

Detta är inte över. Daniel kommer få rätt. Jag önskar att jag hade ekonomiska möjligheter att kunna fara mer mellan Göteborg och Umeå för jag tänker aldrig någonsin acceptera att man kommer lägga Daniels död på honom själv, och det är exakt det som IVO/NUS gör just nu. Deras agerande är ingenting annat än ett tyket yttrande som säger: Han får skylla sig själv.

För mer information i fallet så rekommenderas följande länk:

http://www.tilldaniel.se//2013/05/historien-om-daniel/