Det börjar bli fullt i himmelen….

20121004_142220Satt och läste på VLL’s hemsida idag och såg en pressrelease på ytterligare ett självmord från en patient tillhörande psykiatrin i Västerbotten.

I texten kan man bland annat läsa…

Den unga kvinnan hade i många år lidit av ångest, svår depression och tankar på att ta sitt liv. Hon hade täta kontakter med vården och utvecklades efterhand som hon själv uttryckte det i positiv riktning.

Trots det fortsätter hon att besväras av ångest. I vården planeras för tät samtalsbehandling och telefonkontakt. Kvinnan tycks ha framtidstro och risken att hon ska ta sitt liv bedöms som låg.
När ångesten ökar under sommaren beslutas om en behandlingskonferens, som missas på grund av arbetsbelastning och semester. Den behandling kvinnan vill ha blir därför inte av. I slutet av sommaren tar hon sitt liv.

Låt mig hoppa tillbaka lite till Daniels fall där en av sakerna jag anmärkte på var att Daniel inte under sin tid på psyk fått någon form av direkt vård. Psyks egna kommentar/försvar till det var att anledningen till att det tagit 6 veckor för dem att ordna en samtalskontakt berodde på semestertider. Nu sker det alltså igen, och ännu en gång verkar semestern vara den bidragande orsaken till att ännu en ung människa dog. Man gör samma sak igen, och igen och igen….

Därför blir man också extra förbannad när VLL (Västerbottens Läns Landsting) skriver:

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria

Här blir det väldigt enkelt att skrika ut ordet skitsnack
Alla Lex Maria som rapporteras till media avslutas med landstingets försäkran om att åtgärder tagits för att minska risken för upprepning, men uppenbart stämmer det inte för samma misstag upprepas och om Psykiatrin vid NUS hade haft en fungerande och ansvarstagande ledning hade denna ledning insett att människor faktiskt dör här. Vi pratar inte om nageltrång utan om unga människors DÖD!

Det är fullständigt förkastligt hur psykiatrin fungerar och de ansvariga borde skämmas.
Lika mycket borde faktiskt ni som bor i området skämmas för att ni själva inte engagerar er mer. Eller ska vi vänta tills polisen knackar på er dörr för att de har något att berätta….

Det är på alla sätt förjävligt, och det enda jag kan säga är att himmelen börjar bli full nu, och det är så fruktansvärt sorgligt.
Det går att sätta stopp för det här, men då krävs det engagemang.
Synd att knappt ingen verkar ha det…

”Fallet Daniel” – Slutet Del 2 – När samhället sparkade på den döde

IMG_20121011_164832I första delen, av det som ska bli 3, gick jag igenom sjukhusets slarv och deras lögner och påståenden som saknar grund i Daniels journaler. Reaktionerna på det har varit många och upprörda. Folk blir på ren svenska förbannade över vad som hände, och mest förbannad bli folk över medicinförskrivningen, och jag delar folks åsikter till fullo.
Låt oss nu då gå över till det som på många sätt, i alla fall om man ser till samhället i stort, är en ännu större skandal: Cirkusen kring de som uppgift att granska så att vården fungerar.
Detta inlägg kommer bli på gränsen till att bli en hel bok men jag tycker ändå att du som är det allra minsta intresserad ska ge dig själv en kvart och läsa detta. För det är en cirkus utan dess like som pågått i korridorerna på landets tillsynsmyndigheter för just sådana här frågor, och redan nu skriver jag att jag tycker att det på ren svenska är förjävligt att ingen inom svensk media velat ta itu med detta om dom nu inte får visa bilder på Daniel var femte sekund. Daniels fall ÄR viktigt för hela Sverige för det handlar i grunden om vilken säkerhet patienter har på de svenska sjukhusen i allmänhet och inom psykvården i synnerhet, och framförallt inom psyk på NUS som på alla sätt har ett fullständigt bottenskrapsrykte på många håll.
Handläggandet av Daniels fall är på alla sätt en stor skandal. Ja det är ruttet rakt igenom och det enda som verkligen visar sig tydligt när det gäller Daniel är att precis allt gick fel. Allt från vårdgivarens slarv och senare lögner till de som skulle utreda allt, och vi börjar med de som hittade Daniel….

Typ_2_Polisen_under
I Daniels sjukhusjournaler kan man den 12 september läsa att personal får information från en ”orolig patient” som stod Daniel mycket nära om att hon är orolig för Daniels skull för han svarar inte i telefon. Patienten ringer själv sedan till polisen för avdelningen gör det inte (Daniel har ju skrivit ut sig), och polisen åker dit. Senare meddelar polisen Daniels vän vad som hänt över telefon och hon berättar då för personalen vad som hänt, men möts av misstänksamhet från en av personalen som arbetar.
I journalerna kan man också läsa att man försöker kontakta Daniel med anledning av en ny tid för besök men Daniel svarar inte i telefon.

Redan här sker de första misstagen, och som jag faktiskt anser ställde till det väldigt mycket i den fortsatta utredningen kring Daniel. För det gjordes inte direkt någon jätteansträngning för att kontrollera omständigheterna kring Daniels död.
Man skriver i och för sig i polisrapporten om hur han hittades, och där finns det absolut ingenting som tyder på självmord. Väldigt få sätter på vattenkranen och sätter telefonen på laddning innan de går och tar livet av sig.
Det man bland annat missade var att kontrollera Daniels telefon. Hade man gjort det hade man upptäckt att Daniel skickat SMS hemifrån som inte på något sätt var ”självmordsbenägna”. Man konstaterar att han fått ett SMS från ett taxibolag klockan 3:19 och sedan att första inkomna SMSet kommit vid 6 tiden på morgonen. Detta SMS var oöppnat. Ingenting står om SMSen som Daniel själv skickat vilket jag tycker är väldigt märkligt.
Särskilt märkligt är det med tanke på att det SMS som Daniel skickade efter 2 på natten till en medpatient i stället blir en sak som snabbt gör att det lätt bestäms att Daniels död var ett självmord först. Att personen som fick detta SMS tolkar det så är ju inte på några som helst sätt konstigt, men att inte sedan ta reda på allt och framförallt att förklara det för personen i fråga är ju också att utsätta denna person för ett otroligt lidande i onödan.
Om polisen gjort ett bättre jobb är det ju också självklart så att det redan från början hade varit svårare att så lätt avfärda Daniels död som självvald, och det är samtidigt lite synd att andra människor, läs jag själv, ska behöva leka Sherlock Holmes för att kunna lägga pusselbitarna på plats, men å andra sidan har ju allt efter Daniels död mötts av total tystnad om inte jag rotat i det. Faktum är att jag som normalt arbetar inom äldrevården upplever att dödsfall bland 95 åringar som legat inför det sista i flera veckor utretts på mer ingående sätt än Daniels död.
I vilket fall som helst så medförde allt detta att det under den efterföljande rättsmedicinska rapporten stod att Daniels skickat ett ”avskedsSMS”, vilket delvis bara är sant om man ser till tid och händelser under resterande av hans sista natt i livet. Att Daniel mådde skit när han skickade SMSet råder det ingen tvekan om, men om man sedan lägger ihop det andra som man idag vet så vrids allt till en helt annan situation, och det är så onödigt att inte detta gjordes bättre redan den fruktansvärda dagen då Daniel avled.
Daniels död blev också därför från början snabbt klassad som självmord eller som det så fint står ”Valt att avsluta sitt liv”
Allt detta är viktigt för fortsättningen för om Daniel istället velat ta sitt liv hade ungefär allt förändrats. Idag vet vi att Daniel inte ville dö, och cirkusen skulle ju sedan sluta med att alla också idag är överens om att hans död inte var planerad.

Denna ganska klantiga utredning hjälpte i alla fall till att jag den 6 november skickade in min anmälan till Socialstyrelsen för jag fick nog av allt flum som rådde.

6414-socialstyrelsen

Jag har på ganska många ställen på denna sajt gått igenom vad som hände under detta förlopp så jag tänker inte gå in på det igen i detalj. För dig som inte läst det så rekommenderas Historien om Daniel där allt står med.

Det som är intressant är de misstag som skedde under utredningen våren 2013, och där vi nu då kan lära oss att det är ok att det blir fel i en utredning för myndigheten struntar i de de uppgifter de är ålagda av samhället att utföra. Det är min dom över SoS och senare IVO. Dom har inte tagit sitt ansvar på något sätt.

Man kan sammanfatta utredningen som startades i och med min anmälan på det sättet att i mars 2013 kom första förslaget till beslut. Detta gick nästan helt på min linje, och där SoS kritiserade psyk vid NUS på ett flertal punkter. Detta resulterade i sin tur till att psyk svarade och det var här som det mesta av de felaktiga påståenden som psyk gjorde kom. Det var bland annat här man fick lära sig att Daniel fått psykosocial hjälp, att medicinerna var nödvändiga och att inga höga förskrivningar skett utan man hade bara gett Daniel de mediciner som var absolut nödvändiga. Man menade att man ”iakttagit försiktighet vid förskrivandet”
Allt detta köpte SoS uppenbart utan något som helst kritiskt öga för efter det ändrades förslaget till beslut till att bli ingenting, förutom att man menade att någon vårdplan inte funnits och att överflyttningen från Umeå till Göteborg hade lämnat lite att önska. Samtidigt hänvisade psyk till dokument som jag aldrig fick ta del av under utredningens gång. Jag hade alltså inte möjlighet att kunna yttra mig på rätt sätt, och gråstenen jag nämnde i del ett kan även här lätt räkna ut att hela utredningsprocessen var felaktig.
Fast protesterade gjorde jag å det väldiga i alla fall. I yttrande efter yttrande och gång på gång efterfrågade jag var i dokumentationen som dessa påståenden som psyk kom med fanns.

Bland annat skrev jag:
Vidare när det gäller den vårdplan som i det förra förslaget till beslut efterfrågades men där nu vårdgivaren skriver att det visst fanns en så frågar jag mig varför jag i så fall inte fått den skickat till mig när jag begärde ut Daniels journaler. För i de journaler jag läst finns det ingen vårdplanering. Istället finns det en ständigt ökande medicinering plus en ständig väntan på en samtalskontakt. Psykiatriska Kliniken verkar vilja gömma sig bakom att Daniel flyttade men den flytten var ingen impulshandling utan den var planerad sedan länge och om detta kan man också läsa i journalerna redan i juli och i början på augusti. Man skulle redan då börjat planera för flytten men istället går Daniel omkring på psyk och slår dank och ingenting händer. Det enda som händer är att när två månader gått har Daniel fått extremt mycket mer mediciner, något som även vissa läkaren reagerar på enligt journalerna. Jämför medicinlistan från när han läggs in i juli och den 31 augusti. Är det en normal medicinering och om det fanns en vårdplan: Vad sade den om den ständigt ökande medicineringen? Vad sade vårdplanen om hur man skulle göra under tiden Daniel väntade på samtalskontakt? Vad sade vårdplanen hur man skulle arbeta med hans sömnproblematik etc. Daniel lades in på grund av ångest och sömnproblem. Hur jobbade man med detta problem? Daniel efterfrågade stöd om sin ADHD. Var fanns det stödet? 
Så var är planeringen? Var är upplägget på hur man skulle kunna hjälpa Daniel? Var är den plan som ska upprättas tillsammans med patienten? Det finns ingen, och om det finns en vill jag läsa den. När det sedan gäller flytten så är inte en enkel remiss till Göteborg en planering, det är ett överlämnade. Någon planering fanns inte.

Jag fortsätter senare i samma yttrande:
Det är alltså rätt att skriva ut mediciner för en månad åt gången när man har sådana enorma mängder mediciner som Daniel hade varje dag. Trots hans tidigare intoxer och impulsproblem så är det alltså rätt att göra så och det är det som kallas att man iakttagit försiktighet? Att man borde delat upp uttagen kunde man inte för i Göteborg finns det inga apotek eller? Det är alltså försiktighet att ge en bärpåse med mediciner till en missbrukare?
Jag vill påminna Socialstyrelsen att vi faktiskt pratar om en 23 årig ung man som avled av förgiftning. En förgiftning orsakad av de mediciner som psyk skrev ut åt honom.  Det känns allt mer som att hela ansvaret för det tragiska slut som drabbade Daniel läggs på honom och inte på någon annan.

 Jag förstår fullt ut med svårigheterna med psykvården och att det ibland kan bli fel, men vad var egentligen rätt i hanteringen av Daniel? Vad fungerade? 
Jag är ingen hysterisk anhörig som vägrar acceptera att Daniel är död utan jag är en som faktiskt läst samma journaler, samma rapporter som ni gjort och jag kan inte se att något har fungerat. Jag har läst varje rad i journalerna, varje rad i polisrapporten och gått igenom allt annat. Vad har fungerat? Hur kan Psykiatriska Kliniken stå utan skuld i det som hände Daniel?

Yttrandet avslutades sedan med detta:
För låt mig bara för saken skull påminna er om det jag försökt ta upp under detta halvår:
1. Ingen vårdplanering fanns.
2. Flertalet olika läkare som alla sade och agerade olika och ibland under samma vecka.
3. Mycket stora doser av mediciner som hela tiden ökade.
4. Flera veckors väntan på samtalskontakt för kliniken skyller på semestertider
5. Man antecknar inte och tar inte anhörigas samtal på allvar och ignorerar information om att Daniel tar med sig mediciner in på avdelningen.
6. Man skriver ut en månadskonsumtion av mediciner på en gång trots att man enkelt kan dela upp uttagen. Något man också gör med andra patienter med liknande symptom och problem.
7. Man skriver ut Daniel mitt i natten trots att han ställt till med oreda på avdelningen och bland annat barrikaderat sig på ett rum strax innan och försökt hämta ut ännu mer tabletter på Apoteket och detta 2 dygn efter en allvarlig intox av läkemedel.

Allt detta är alltså en fungerande vård då? Alla dessa synpunkter har jag fel i? Det gjordes alltså inga fel i vården omkring Daniel?
Och med tanke på att psykiatriska kliniken hänvisar till ett annat fall så undrar jag dessutom. Om detta hänt i liknande fall innan:
Är det alltså en fungerande psykvård där detta får ske?
Så jag frågar mig då en sista gång:
Om allt gick rätt till…
Varför dog Daniel den 12 september av mediciner som han fått utskrivet på en och samma gång?
Varför lever han inte idag?

Jag anser som sagt att förslaget till beslut bör gå tillbaka till föregående förslag för ingenting har förändrats när det gäller psykiatriska klinikens handlande och ansvar. Om kliniken varit intresserade att se sitt eget ansvar hade dom dessutom gjort en riktig utredning i ärendet.
Nu handlar allt om att det svåraste dom verkar ha att säga är: Vi gjorde fel

Självklart spelade mina yttranden ingen som helst roll, och när det färdiga beslutet kom stod SoS fast vid sin ändrade ståndpunkt från det första förslaget till beslut: Inga fel hade begåtts. Nu hade man dessutom tagit bort både efterfrågan om vårdplan och funderingar på flytten till Göteborg.
Däremot var alla nu samtidigt överens om att Daniels självmord inte var något självmord och att han inte velat dö. Detta är ju samtidigt väldigt konstigt. Ingen har gjort fel. Daniel dog av mediciner hans läkare skrivit ut i mängder till honom etc etc men nu var det inte självmord längre!? Va dog han av då? Hög ålder? Och var det bara en ren slump att det var just de mediciner han fick utskrivet som dödade honom?

questionsSjälv hade jag fortfarande mycket svårt att förstå vad exakt det var som fick SoS att ändra sig så totalt så nästan direkt efter att beslutet kom bad jag att få den hela Lex maria anmälan som psyk skrivit efter Daniels död. Det var då jag fick dokumentet som uppenbart ändrat allt för där med Lex Maria anmälan fick jag också, av någon anledning, tillskickat mig de uppgifter som psyk skrivit och som fick SoS att ändra sig.
Det var också ungefär här som jag ganska snart insåg att detta inte längre handlade om Daniel utan om myndigheter som håller varandra bakom ryggen för detta dokument var ingenting annat än en efterrekonstruktion av verkligheten på alla plan.
Allt som stod i det dokumentet var framställt utefter den kritik som riktats mot kliniken, och personen som skrev det måste haft det svårt att verkligen kunna vrida allt så att det blev kliniken som blev hjälten i dramat.

I slutet av maj skrev jag därför ett mail till Socialstyrelsen där jag frågade om det går att överklaga på något sätt. Här är det viktigt att poängtera att jag inte någonstans i mailet skrev vare sig Daniels namn, personnummer eller aktnummer utan jag skrev en vanlig förfrågan. Jag väntade sedan några dagar och ringde sedan till SoS i Umeå och får då veta att ärendet ligger under omprövning på grund av mitt mail?! Det räckte med mitt namn och mejladress uppenbart.
Karusellerna började snurra igen, och den 1 juni 2013 tog Inspektionen för vård och omsorg över Socialstyrelsens ansvar för sådana här frågor…

IVO-LogoNu verkade det ju som att det var samma människor som arbetade på IVO så egentligen spelar det ingen roll för den här historien. Enda skillnaden var väl bara att myndigheten som misskötte sitt uppdrag fått en ny logga. Allt annat var det samma inklusive den förkastliga inställning till sitt uppdrag som SoS uppvisat.

Ett tillägg här till historien:
Jag hade gång på gång hävdat att psyk ljög och jag var nu ganska säker på att psyk förstått att jag inte skulle mig mig. I maj 2013 hade jag dessutom satt ihop ”filmerna” Historien om Daniel och denna blogg började också nu få allt mer läsare. Min egna lilla ”kampanj” vet jag störde dom och samtidigt vet jag att patienter på psyk i Umeå också följde det jag gjorde med stor spänning. Man måste förstå här att ALLA som satt på samma avdelning som Daniel kunde vittna om samma katastrof som vården försatte honom i, och detta skadade ju också förtroendet som kliniken borde ha från de andra patienterna. Än idag vet jag att pikar ges som att ”Nej ni skriver ju ut en påse mediciner istället”, och detta är självklart från klinikens sida jobbigt att få höra.
Tänk då om någon bara fått mig en gång för alla att hålla käft!
För det hade varit mycket enkelt för både psyk och IVO att bevisa en gång för alla att mina påståenden var felaktiga. Genom att träffa mig med journalerna i en hög och psyks yttranden i en annan och sedan snabbt visa mig vart i journalerna deras påståenden kan bekräftas så hade jag inget ”fall” att bråka om. Denna idé verkade inte ha slagit någon där uppe i ”Ume”, och kanske trodde dom att ”Han ger nog upp snart”…. yeah right. Jag ansåg/anser att dom var ansvariga för att han som jag såg mitt framtida liv med avled. I helvete att jag skulle ge mig.
1270116_10151689139683871_855823719_oDet kom däremot ett rart litet brev från verksamhetschefen och en av överläkarna i september. Kanske var det ett svar på att jag ganska högljutt och öppet krävt verksamhetschefens avgång här på bloggen och i ett mail skickat till henne och hennes chefer.
Eller så ville dom bara skriva att dom var väldigt ledsna för Daniels död, men att ta på sig något ansvar för de inträffade. Nej det gjorde dom inte.
(Du kan klicka på Bilden bredvid för att läsa brevet i sin helhet)

Gunilla-Hult-BacklundNåväl för att fortsätta…
Under sommaren gör IVO bort sig gång på gång.
I slutet av juni skriver jag ett mail till generaldirektören för IVO. Hon svarar mig efter någon vecka, den 4 juli, och inleder sitt mail med att ”ärendet ligger under omprövning”

Den 30 juli har jag möte med IVO i Umeå. Jag hade kontaktat dom innan och vi satt en stund och samtalade och jag framförde alla mina åsikter. Jag fick där veta att Daniels ärende låg under omprövning därför att det faktiskt skett felaktigheter under den ordinarie utredningen. Bland annat hade inte jag fått yttra mig alls innan det slutgiltiga beslutet kom.
Hur resultatet av den nya utredningen skulle bli kunde självklart inte IVO svara på där, men utredas skulle det. Jag fick också några dagar senare protokoll på mötet och även där stod det att ärendet låg under omprövning.

1083890_10151629409773871_796702849_oI början på augusti skriver tidningen VK om Daniels fall. På ett helt uppslag  tar man upp det som hänt, inriktning på medicinerna.
Även verksamhetschefen på Psyk vid NUS får komma till tals och även hon säger att ärendet ligger under utredning som man får avvakta och se om något gått fel.

Sedan går tiden och inte något händer. Inte förrän i slutet av oktober då det kommer ett besked från IVO och vilken kalldusch det blir.
IVO meddelar nämligen att man inte ens tänker ta upp fallet till omprövning. Trots att högsta chefen sagt det, trots att det finns protokoll på det och så vidare så blir det nu att min begäran om omprövning inte blir beviljad. Trots att jag från början inte ens officiellt begärt någon omprövning och trots att IVO i protokollen skriver att det var dom själva som valt att ompröva. Här kunde ju allt ha tagit slut men nu var jag så trött på allt som hänt och jag var fruktansvärt trött på hur precis alla sparkade vilt på Daniel men också på mig.
Under nästan exakt ett år hade jag nu levt med detta och faktiskt mest fått skit för det (det kommer jag till i del tre), och att se myndigheter bete sig på det sätt jag ansåg att IVO nu gjorde fick mig att bli riktigt förbannad. För fortfarande var faktum det att ingen förklarade varför psyks yttranden inte stämde med journalerna.
Allt blev ett enda stort hån mot Daniel, men lika mycket hånade IVO alla andra som drabbats av den vård som gång på gång kräver dödsoffer: Den svenska psykvården.
Samtidigt struntade de fullständigt i all form av respekt som en myndighet som faktiskt finns till för oss SKA visa medborgarna. För någonstans på vägen har folket på IVO glömt av att de är anställda av oss, och sedan får de vara hur mycket jurister och andra fina titlar som helst.
Samtidigt insåg jag att det var kört när det gäller de ”vanliga vägarna”, men bestämde mig för att driva saken till en instans till…

Skärmavbild 2013-07-18 kl. 10.30.01JO har till uppgift att kontrollera att myndigheter sköter sig, och jag hade ju vissa synpunkter på hur psyk och IVO skött sig i det här ärendet. Därför skickade jag in två anmälningar samtidigt som jag till IVO skickade in ett krav på att Daniels ärende skulle tas upp igen. Detta skickades också in tillsammans med en namnunderskriftsinsamling som gick till både IVO i Umeå och till myndighetens generaldirektör.
IVO svarade inte alls, självklart, och samtidigt väntade jag på svar från JO om de skulle ta upp ”fallen”.
Det enda handlade om IVO handläggning av ärendet, och det andra om att psyk skriver yttranden utan underlag.

Så i slutet av januari 2014 ramlade det ner ett mail från mina vänner på IVO. Det tog dom 23 dagar att svara och som av en slump kom svaret en vecka innan svaren kom från JO, men låt oss ta IVO först…

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vidgår förbehållslöst att vissa handläggningsfel har begåtts i ärendet.  Vid mötet som hölls mellan dig och IVO den 30 juli 2013 förklarade IVO att IVO framförallt av formella skäl valt att ompröva ärendet. Ett ärende gällande omprövning med dnr: 26331/2013 öppnades också av IVO. Formuleringen omprövning är oprecis, och hade kunnat förklaras på ett bättre sätt av IVO. Vid en omprövning av ett ärende ska myndigheten avgöra om ett beslut som den meddelat är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Finner myndigheten att så är fallet ska myndigheten ändra beslutet. Frånsett vissa handläggningsfel, som IVO i ärendet om omprövning bedömde inte påverkade sakfrågan, har IVO vid omprövningen av beslutet inte kunnat finna att beslutet i sak är uppenbart oriktig, varken på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Eftersom IVO kom fram till denna slutsats vid omprövningen så ändrades inte beslutet.

Kortfattat kan man alltså konstatera att IVO erkänner att fel begåtts men felen var inte så farliga så att det påverkade det slutgiltiga resultatet av utredningen så därför görs ingen ny utredning.
Mitt svar gick iväg blixtsnabbt till IVO…

IVO har fortfarande inte svarat på de frågor jag gång på gång ställt när det gäller det ursprungliga handläggandet av ärendet.
Från att helt gått på ”min linje” ändras beslutet på grund av det kompletterande yttrande som psykiatriska kliniken vid NUS skickade in.
Gång på gång har jag hävdat att saker i det yttrandet inte har med verkligheten att göra. Bland annat kommentarer om att Daniel fick psykosocialt stöd etc. Var i Daniels journaler står detta? Vart finns den dokumentationen?
Även psyks yttrande om medicinerna och de enorma mängder som förskrevs den 30 augusti 2012 menar jag är rena undanflykter, och hur dåvarande Socialstyrelse kunde ändra sig när det gäller det är häpnadsväckande. Psyk själva har skrivit att Daniel led av ångest och risk för självskador fanns. Han hade 130 mikrogram pregabalin i blodet när han avled. Det om något är väl självskada eller?
Det är ju också märkligt att en tillsynsmyndighet, som i alla fall jag trodde skulle kontrollera vårdens kvalité, tycker det är ok att en klinik skyller på semestertider när det gäller att ordna samtalskontakt.

Gång på gång har jag bett få svar på hur det kan komma sig att yttranden som saknar grund i verkligheten och dokumentation kan få styra en utredning av denna dignitet, men ni på IVO menar alltså att det är ok att en vårdgivare i yttrande om en ung mans död inte behöver följa dokumentationen och det är alltså helt OK att den saknar underlag? Det är ju i så fall rätt så skrämmande med tanke på att det i så fall inte spelar någon roll om vårdgivaren gör fel eller inte.

Men jag tolkar också ditt svar som att med tanke på att jag inte fick chansen att yttra mig inför det slutgiltiga beslutet, och att det inte enligt er var så mycket fel då, så tar ni inte ert ansvar som tillsynsmyndighet på allvar.
Jag har tröttnat fullständigt på hur detta ärendet skötts och det är en stor skam att en ung mans död tas på så lite allvar. Särskilt med tanke på att det skett på en klinik där så många avlidit de senaste åren.
Jag kan inte för mitt liv begripa varför IVO bara inte svarat på min fråga: Vart har ni hittat den dokumentation som stödjer psyks yttrande?

/Walentine Andersson

Här blev det lite tyst igen och inspektören vid IVO väntade uppenbart in JO’s besked, och det kom en vecka senare.
Där meddelar JO att dom inte ser någon anledning att något av fallen tas upp till vidare granskning.
Jag skriver då ett ganska argt mail till juristerna hos våra vänner JO…

Jag mottog idag JO’s beslut om att ärende med nummer 85-2014 och 86-2014 ska avslutas då det enligt er inte föreligger tillräckliga skäl att fortsätta utredningen.
Att det inte går att överklaga era beslut är ju bara det ganska lustigt, men nu är ju reglerna som de är. Det som jag däremot måste gratulera er i är att ni väljer att gå på samma fega linje som Socialstyrelsen och senare IVO valt att gå under hela denna utredning, och det är pinsamt uppenbart att JO på samma sätt som IVO inte är intresserade av ett fall som detta.

Det JO gjort i detta beslut är följande….
Ni har alltså bekräftat att det är:
* OK för en vårdgivare att ljuga i sina yttranden och helt sakna grund för påståenden i dokumentationen, och det är lika OK att en tillsynsmyndighet struntar i det.
* Det är helt ok för en vårdgivare att under en utredning om en död ung man ”missa” att ta upp väsentliga saker som att vårdgivarens egna förskrivningar av mediciner ledde till mannens död. (Får jag påminna om att alla idag ju är överens om att den avlidne inte tog sitt liv medvetet)
* Det är helt ok för tillsynsmyndigheter att göra utredningar som inte följer de regler som myndigheten satt upp då jag fortfarande inte fick chans att yttra mig i vårdgivarens sista yttrande, och som också var det yttrande som ändrade Socialstyrelsens förslag till beslut.
* Det är helt ok att man sedan struntar i att ens skicka ett nytt förslag till beslut utan beslutet skickas direkt.
* Det är helt OK att en tillsynsmyndighet erkänner att dom gjort fel, meddelar att omprövning skett och sen drar tillbaka det utan att på något som helst sätt korrigera de felaktigheter som gjordes under den ursprungliga utredningen.
* Det är helt ok att en tillsynsmyndighet i ena fallet, Lex Maria, bedömer först på ett sätt och sedan på ett annat sätt i det som kallas ”fel i vården”. När detta påtalas ändrar då tillsynsmyndigheten beslutet så att de ska vara samstämmiga. (Jag fick heller inte läsa den Lex Maria anmälan som gjordes förrän EFTER beslutet tagits, plus att det var då jag fick psyks kompletterande uppgifter skickade till mig där man skriver saker som det inte finns en uns grund för i dokumentationen)
JO har med detta beslut visat att det inte finns någon som helst säkerhet för patienter vid de svenska psykiatriska klinikerna. Det är ju pinsamt att konstatera att om någon visat något som helst intresse för det inträffade så hade det inte krävts många minuter för att se att vårdgivaren på ett mycket planerat sätt skrivit sin bild av händelseförloppet så att det skulle gagna dom, och är det inte det som är er uppgift? Att se till att offentliga Sverige sköter de uppdrag de är ålagda?
Att ni inte lägger er i vården i sig är jag medveten om, men att en utredning efter en död ung man får gå till på detta sätt är under all kritik, och jag hoppas ni liksom de som drabbats av detta samhällsmord sover dåligt på nätterna.

Du, *namn*, och Du *namn* borde skämmas

/Walentine Andersson

Det som är nästan fantastiskt med JO’s besked är att man inte ens brytt sig om att kalla hem journalerna från NUS. I beskedet skriver JO vilka dokument man använt sig av och journalerna, som faktiskt är det viktigaste av allt när det gäller dokumentationen, struntar man i att kolla. Jag gör alltså en anmälan om att NUS ”hittar på”, och det enda sätt JO kan kontrollera det på struntar man i. Förtroendekapitalet för våra svenska tillsynsmyndigheter fylls inte direkt på mer nu.
Tänk er er en rättegång som sköts på samma sätt:

Åklagaren: Du Kalle har tagit den här bilen och kört den olagligt utan körkort tills att du kraschade in i ett träd.
Kalle: Nä, det har jag inte alls!
Åklagaren: VA?! Men Gud! Jag trodde du skulle säga Ja här, men alltså om du säger det så. Herr domare, åklagaren drar tillbaka åtalet.

Som av en slump kommer svaret från IVO några dagar efter att JO’s besked kom, och denna gång ber IVO mig att fortsättningsvis hålla käften (fast på myndighetsspråk :P)

JO har i beslut daterat den 28 januari 2014 med dnr: 85 och 86 -2014 beslutat att inte ta upp IVO:s ärende med dnr: 57500/2012 till prövning. IVO betraktar därför skriftväxlingen i ärendet som avslutad, och hänvisar till vad som framgår av IVO:s beslut med dnr: 57500/2012.

Mitt svar blev…

Jag håller fullständigt med IVO. Skriftväxlingen är avslutad.
Det är däremot inte fallet, och det kommer IVO få läsa om i en bok med titeln ”Till sjukhuset uppe på kullen”
Den släpps till sommaren. Jag lovar att skicka ett signerat exemplar.

Där slutade min lilla konversation med IVO i Umeå (för tillfället i alla fall)

Men då är frågan? Vad leder allt detta till nu då? Har det lett någonstans eller har allt detta bråk, och denna kamp varit i onödan?
Absolut inte är mitt svar på det och jag ångrar inte en sekund över att jag lagt ner all denna tid och energi på det här. Främst för Daniels skull för man ska komma ihåg att Daniel själv ville anmäla sjukvården för hur de behandlade honom, och jag lovade Daniel att hjälpa och stötta honom i det. Det som nu skett är att jag infriar mitt löfte till honom. Det kanske är lätt att tro att Daniel gick omkring stenhög dygnet runt de sista månaderna i sitt liv, men så var det verkligen inte, och glöm inte att Daniel själv led alla helvetes kval i den cirkus han hamnade i. Om någon tror att Daniel var lycklig i det grepp tabletterna hade om honom, ja då har dom inte träffat Daniel eller så brydde de sig inte om att försöka lära känna honom heller.
Dessutom vet jag att med eller utan beslut till Daniels fördel så har allt det här varit som en finne i röven på läkare och ansvariga på psyk vid NUS, och kanske även på IVO. Jag vågar till och med skryta såpass mycket så att jag kan hävda att ingen annan gjort det jag gjort. Ett bevis jag har på det är ju att jag vet att personal på psyk vid NUS till och med försökt prata med andra patienter som kände, eller kanske, kände mig för att försöka ta reda på ”Vad som försiggår”.
Jag är samtidigt ingen fullständig idiot så jag vet ju att de utåt håller attityden ”Gud va han håller på”, med en liten teatersuck efteråt, men jag svor en gång på att Daniels död inte skulle passera dom obemärkt förbi och det vågar jag påstå att jag lyckats med. Jag vet också att de fått ögonen på sig, och det vet även dom. En vårdgivare som arbetar med psykisk ohälsa måste ha förtroende och detta förtroende är naggat i kanten rejält.

Jag tror absolut inte att någon som ”vårdade” Daniel gjorde något på något sätt för att skada honom medvetet. Det är inga onda människor som arbetar på psyk vid NUS. Det är människor som du och jag, och ibland gör vi människor fel.
För även om det inte ”ska” bli fel så blir det fel ibland, men det är också därför det är så viktigt att dessa fel tas upp, kontrolleras och att man sedan arbetar för att de inte ska ske igen. Detta har man inte gjort eller brytt sig om i Daniels fall, och man har inte varit intresserade av att göra det heller.

psykmedTexten ovan kommer från protokollet från Socialstyrelsens besök i april 2013 på psyk vid NUS och detta är klinikens egna svar på hur de handskas med mediciner.
Man säger att minsta förskrivning alltid sker om risk för överdosering finns. Daniel hade 2 1/2 vecka innan han fick sin bärpåse med mediciner utskrivet varit på väg att dö av en överdosering. och gång på gång kan man läsa utlåtanden om ADHD/impulsproblem och så vidare.
Låt mig klippa in en bildruta från Historien om Daniel Del 2…

filmruta
Detta var de antal tabletter Daniel fick utskrivet på en och samma gång. Detta var alltså helt korrekt menar IVO samtidigt som detta då går i linje med psyks egna påståenden om att man vidtar försiktighet vid patienter som är som Daniel.
Detta till en person där man på hans läkarintyg skriver att han har ADHD, impulsproblem som tillsammans med ångest kan leda till självskador.

Men låt oss till slut titta lite på vad egentligen allt det som IVO’s beslut och senare faktiskt också JO’s ovilja att ta sitt ansvar kan orsaka…

KONSEKVENSER

Om du är enhetschef på en avdelning, vårdinrättning eller liknande så grattis! Från och med nu är inte dokumentation så viktig! Jag misstänker att du ganska ofta fått brev från Socialstyrelsen där de poängterar vikten av dokumentation, och kanske sitter du i skrivande stund med anmälningar som IVO fått på din verksamhet och där bristerna i dokumentation tas upp…
Nu behöver du inte oroa dig längre. Landets tillsynsmyndighet har nämligen förklarat att dokumentation är inte så viktig egentligen, och har du några frågor som du inte kan svara på, men som du kanske måste svara på så är det bara att hitta på. IVO kommer ändå inte läsa den ursprungliga dokumentationen så kör på bara! Det viktigaste för dig att tänka på är att du ska se till att på ett fint sätt skjuta över ansvaret på patienten/brukaren/vårdtagaren. Gör du det kommer IVO ge dig grönt ljus på alla punkter. Skulle IVO ändå skriva något som går emot din verksamhet så protestera och hitta på lite till. Någon faktakontroll kommer inte göras i alla fall.

Är du läkare och har patienter med impulsproblematik och ångest? Kanske har du lagt märke till att vissa av dina patienter har svårt att kontrollera sina mediciner? Strunt samma!
Ge dom allt på en och samma gång! Testa en månad i taget och förresten! Du behöver heller inte göra några direkta utvärderingar om medicinerna fungerar eller inte så istället för att ta bort något piller så adda gärna ihop fler. Skulle patienten nu gå och dö så kom bara ihåg en sak: Det är inte ditt fel! Det är patientens!
Skulle någon trots allt anmäla dig eller kliniken du jobbar på så lugna dig själv med att tänka att här finns det inga dåliga ursäkter. Oavsett vad du säger har du gjort rätt, och skulle du kanske ha råkat skriva någonstans i journalerna att patienten kanske inte klarar det där med mediciner själv så kom alltid ihåg att IVO antagligen inte kommer läsa det i alla fall under utredningens gång.

Och så till dig som är närstående och som funderar på att anmäla sjukvården. Lycka till!
Tillsynsmyndigheten heter Inspektionen för vård och omsorg, och det är dom du ska vända dig till. Denna myndighet har några regler som gäller under utredningens gång, men det är inte helt jättesäkert att de kommer följa dom. Gör dom inte det så får du bara vackert sitta still och le och se snäll ut i alla fall för du har ingen rätt. IVO kanske gör fel, men gör ändå inte fel. IVO kanske gör så att du inte kan medverka i den form som dom själva säger att du ska få medverka på, men det spelar ingen roll heller. För IVO kommer du inte åt. Dom är ofelbara även när de gör fel. Ja om Sverige varit ett katolskt land hade fördelningen över makten sett ut så här:
3. Prästerna
2. Gud
1. IVO

Sedan har vi då JO. Dom som ska granska och kontrollera våra myndigheter. JO har 2014 också sagt att en myndighet inte behöver följa sina egna regler, och om myndigheten bryter mot det så gör det inget.
Samma JO har också sagt att vårdgivare får ljuga och skriva felaktigheter i journalerna. Dom har sagt att man i efterhand kan fabulera, hitta på och skriva lite vad som helst för att skydda sig. JO är så ointresserade av vad för felaktigheter som begås inom vår svenska vårdmaskin så man orkar inte ens bry sig. Anmäler du en vårdgivare för rena lögner så bryr sig inte ens JO om att kalla hem den dokumentation som finns för att kontrollera om det stämmer.

Kortfattat: Behandlingen av Daniel efter hans död är på alla sätt en skamfläck i det här landet

1694fistSlutligen

Kanske tycker du att jag överdriver i texten ovan, men tyvärr gör jag inte det. Mina påståenden om lögner är inget påhitt. Allt det jag skriver, och har skrivit har jag faktaunderlag på. Till skillnad från IVO och JO så har jag läst Daniels journaler. Faktum är att jag läst dom så många gånger så jag memorerat det mesta i dom. Om jag lägger journalerna i en hög, och psyks yttranden i en annan och sätter mig och jämför så hittar jag inte underlagen för deras påståenden. Därför använder jag ordet lögn.
IVO i Umeå har på alla sätt visat vilken fruktansvärt dåligt skött myndighet det är. Om det fanns någon rättvisa i världen hade ansvarig chef vid IVO i Umeå fått sparken för länge sedan för den människan är inte kapabel att sköta sitt jobb. Samma sak gäller verksamhetschefen vid Psykkliniken vid NUS. Dom två ska inte ha något ansvar för de är bevisligen inte kapabla till att handskas med det och det är inte kapabla att sköta om den verksamhet de är ansvariga för. Detsamma gäller läkare, utredare, jurister och all annan personal som varit inblandade i detta. Ingen av dom har tagit sitt ansvar, och att be dom skämmas är väl det ingen ide att göra för då måste man ju våga använda sitt hjärta, och om det är något som saknas i behandlingen av Daniels död så är det ju just hjärta. Man har förnekat allt eget ansvar och man har gjort det genom att gömma sig bakom det mest djävulska, falska och farligaste vapen som finns: Det svenska myndighetskrångleriet.

Jag skrev innan, och skriver igen: Om jag har fel i mina påståenden förstår jag inte varför ingen vill motbevisa mig, men det kan ingen. För fakta är att de dokument jag har styrker allt jag påstår, och det vet psyk, och det vet IVO. Justitieombudsmannen kanske inte vet det, men dom struntade ju i att ta reda på fakta utan lutade sig helt mot IVO vilket gör att de juristerna som arbetar där starkt borde fundera på om dom sökt rätt jobb.

Allt detta slutade dessutom ganska tidigt att handla om Daniel utan istället handlar det nu om principer och oviljan att erkänna att man gjort fel, och kanske tycker du att detta egentligen inte är viktigt, men det är det.
Daniel var inte, och är inte, och kommer inte bli den ende som drabbats av det öde som till slut tog hans liv. Vi ser samma sak hända hela tiden, och därför är det så viktigt att både sanningen kommer fram men också att allt görs för att det inte ska hända igen.
För jag vill inte sitta still och se att nästa person dör i en cynisk vårdmaskin som vägrar ta ansvar, och jag vill inte på några villkor veta om att vi har en tillsynsmyndighet som inte gör sitt jobb.

Kanske kommer Daniel aldrig få sin upprättelse av landet Sverige. Kanske kommer han aldrig någonsin få ett erkännande från vårdmaskinen om att folk behandlade honom fel.
Skitsamma då. När man inte kan få ursäkten från staten, då startar man igång folkets vrede istället, och den är redan här på många plan, och jag kan försäkra er att den kommer brinna ännu mer när böckerna om det här fiaskot kommer…

För till dig som arbetar på NUS…
Tänk så lätt du kunde gjort för alla det genom att säga, ”Vi gjorde fel, och vi ska arbeta för att det inte ska hända igen”

Och till dig som arbetar på IVO…
Tänk om du öppnat journalerna och slutat bete dig som en trotsig liten unge. Tänk om du bara gjort ditt jobb. Tänk om du tagit ditt jobb på allvar.

Och till dig som jobbar på JO…
Va fan sysslar du med där egentligen? Sök nytt arbete för sjutton!

Daniel kommer för alltid vara död. Inga beslut i världen kommer kunna förändra det. Inga ursäkter kan förändra historien, men lärdom av just historien kan göra framtiden bättre. Det är just det allt detta handlar om. Att vi alla lär oss av våra misstag.

Därför slåss jag för Daniels skull: För att göra framtiden bättre.
Men också för det faktum att jag älskade Daniel Johansson,
men om det kommer jag till i del 3*

/Walentine Andersson

”Fallet Daniel” – Slutet Del 1 – Här kommer alla lögnerna på en och samma gång

d33d3369-29b7-48f2-89b6-985c88ea9029wallpaperSå är det då klart…
Daniels död var inget fel eller misstag.
Inga personer runt Daniel gjorde fel, inga misstag begicks och egentligen kan vi konstatera att Daniel får skylla sig själv.
Alla är självklart jätteledsna över att Daniel är död, men skylla sig själv får han göra.
Ja alltså Daniel, som blev 23 år,  tog inte livet av sig! Det är vi alla samtidgt rörande överens om, men det var hans eget fel….
Ingen säger orden att Daniel får skylla sig själv så klart, men när man går igenom hur den cirkus kring utredningen varit så blir det ju ganska lätt att se att det är så man menar.

Grattis NUS till en lyckad vård! Eran vård resulterade iofs att patienten avled, men ni gjorde ju vad ni kunde….eller hur?!

Grattis Socialstyrelsen/IVO till en fantastiskt väl utförd utredning. Att det blev lite fel på vägen gjorde ju ingenting. Det är helt ok. Det handlade ju inte om något speciellt viktigt så det är väl inte heller så då viktigt att förfarandet sker enligt de regler som finns. Att ni knappast ens öppnat journalerna och jämfört dom med påståenden är heller inte viktigt för som sagt: Det handlar ju inte om något viktigt fall. Att det sedan sker på en klinik som hade enormt många dödsfall är helt enkelt bara en elakartad slump. AVD 41 på NUS fungerar utan problem!

Grattis JO! Ni har nu visat att dokumentation inte är viktigt. Detta banar väg för en fantastisk framtid där vårdgivare och omsorgsgivare helt kan strunta i fakta och istället fabulera ihop historier som passar deras syften när fel sker eller som i detta fall dödsfall sker. Vidare gör det ingenting att tillsynsmyndigheter missar lite grann för det är inte så viktigt. Erat jobb är inte längre att se till att svenska myndigheter sköter sig utan erat jobb är att supporta dom så att dom gör ännu mer fel!

och Grattis Sverige! Vår land blev just nu avsevärt mycket mer osäkert att vara patient i.

För nu vet vi. I landet Sverige har man ingen trygghet som patient, och i landet Sverige skiter man totalt blankt i att en vårdgivare fabulerar. I Sverige får man bete sig lite hur som helst bara man är läkare. För läkare är liksom Gudar upphöjda över varje tvivel. Det kan inte bli fel, och blir det fel är det någon annans fel fast….

Det är fel! Det är något så in i helvete fel, och det vet NUS, det vet IVO och det vet säkert de fina juristerna vid JO också om. För vet ni vad det här handlar om? Det handlar om att detta fall skulle bli ett fall där, om man dömde till vårdgivarens ”nackdel”, så skulle man bli dränkta i anmälningar som skett på NUS, SU, Karolinska och alla andra sjukhus i detta land. För det som hände Daniel sker gång på gång, men vi har valt att blunda för det, och det kommer ske igen, och igen…
Psykkliniken vid NUS är känt för mycket, men bra vård är inget som står på listan över ”Saker vi gillar med Psyk i Umeå”, och det vet också ”alla” om. Det vet även IVO om men IVO i Umeå har skött detta på ett sätt som lämnar mycket över att önska, och jag vill starkt poängtera att det är IVO i Umeå jag menar när jag skriver IVO. Den delen av myndigheten verkar vara rena vilda västern.

Men låt oss ta allt bit för bit…
Jag kommer i tre delar gå igenom den här soppan en sista gång. I 1 år och 4 månader har jag levt med det här, och detta får bli min slutplädering helt enkelt.
Se det som en sammanfattning av allt, med en avslutande mycket personlig del där jag tänker ta upp en hel del saker som jag funderat på under den här tiden, och där jag en gång för alla tänker sätter ner en hel del fötter i det som varit mitt liv sedan den dagen Daniel kom in i det.

Men låt oss börja från början…

MEDICINERNA

För er som följt Historien om Daniel så vet ni att jag anmälde sjukvården den 6 november 2012. Efter det följde en utredning som på alla sätt kan sammanfattas med orden: Skandalös.
Socialstyrelsen som då hade hand om ärendet misslyckades totalt och istället blev det vårdgivaren som satte upp reglerna för vad som skulle gälla. När SoS först menade att felaktigheter hade begåtts så gnällde NUS lite, och SoS ändrade på allt.
Bakgrunden till det var den Lex Maria anmälan som NUS skickat och som SoS uppenbart ansåg vara ok. (Det skrivs alltid en Lex Maria anmälan vid sådana här fall)
Då menade NUS att om SoS nu anser att dom inte gjort fel där så kan dom ju inte mena att dom gjort fel i den anmälan jag skickat in.
I min egna anmälan poängterade jag hur mediciner skrivits ut på ett helt vanvettigt sätt. Den delen fanns inte ens med i deras Lex Maria eller i psyks egna internutredning. Istället för att då gräva upp Lex Maria anmälan så ändrade SoS istället på beslutet i min anmälan. Man struntade alltså totalt i de nya uppgifter som inkommit samtidigt som man missade att skicka alla papper som jag skulle fått chansen att läsa till mig.
Uppenbart ansåg man inte att det var fel att skriva ut hundratals tabletter på en gång till en person som 2 veckor innan varit nära döden på grund av en intox av just de mediciner som psyk nu skrev ut igen, och som hade uppenbara svårigheter med sin impulsförmåga. Något psyk själva skriver i anteckning efter anteckning i journalerna.

t106648fFör er som kanske glömt av de? Här är sista ordinationen från kliniken som inte gjort några fel:
Concerta 54mg 1 X 2
Lyrica 150mg 1 X 3
Lyrica 50mg 1 X 2
Xanor depot 0.5mg 1 X 2
Stilnoct 10 mg 2 X 1
Heminevrin 300mg 2 X 1
Metropolol 25 mg 2 X 1
Naproxen 250 mg (1 vid behov)
Sobril 10 mg (vid behov)

Den 30 aug skriver alltså kliniken ut alla dessa piller för en månad på en gång, förutom Lyrican som ges för 25 dagar. Daniel hade den 6-7 augusti, alltså 3 veckor innan varit nära döden på grund av en överdos som man menade berodde på impulsproblem och ångest.
I Daniels läkarintyg till Försäkringskassan står det att Daniel hade ADHD, och impulsproblem som tillsammans med ångest kunde leda till självskador.
(Här ska det kanske tilläggas att jag har kopior på vartenda papper som finns så det är inget påhittat)
Ändå skrivs detta ut, och psyk menar att man var ”tvungen” att göra det på grund av att Daniel skulle flytta till Göteborg. Man skriver i sina yttranden att man bara gett de mediciner som varit nödvändiga, och att man iakttagit försiktighet.
Ingen ifrågasätter de mängder av mediciner som Daniel fick. Ingen ifrågasätter heller varför han fick alla dessa mediciner. Jämför gärna med hur Daniels ordinationslista såg ut när han lades in den 6 juli 2012, alltså mindre än 2 månader innan…

Concerta 54mg Morgon
Concerta 36mg Middag
Lyrica 150mg X 2
Metropolol 25 mg 2 X 1
Imovane 10 mg vid sänggående

Allt ovan är alltså korrekt skött. Det finns det nu papper på. Detta är korrekt psykvård i Sverige och det finns ingenting att klaga på menar Inspektionen för vård och omsorg som numer, sedan 1 juni 2013, har hand om ärendet.
Man menar att detta inte var felaktigt, och psyks ursäkter om den exotiska staden Göteborg där det uppenbart inte finns apotek, enligt NUS, räcker för att skriva ut dessa mängder. Jo, man använde Daniels Londonresa som en ursäkt också, men vilken människa som helst, till och med överläkarna på NUS, borde veta om att de mediciner Daniel hade tar man inte in hur som helst i Storbritannien, och Daniel hade enbart fått ta med exakt rätt antal mediciner in och dessa skulle dessutom stå på ett intyg som han skulle visa upp i tullen.

428812_10151161394110269_1616501095_nKommentar: I Daniels journaler står det på sida efter sida att Daniel har ADHD och impulsproblem och ångest. I anteckning efter anteckning kan man läsa att Daniel själv visar tydliga tecken på att inte kunna handskas med medicinerna, och det står också mycket väl dokumenterat om händelsen den 6 augusti när Daniel var nära döden efter att ha svalt ett 50 tal Lyrica tillsammans med 3 stycken cider. Det står dessutom att Daniel varit behandlad för missbruksproblem tidigare. Lägg sedan till att man gång på gång kan utläsa att Daniel själv klagar på att han emellanåt inte mår bra i själen och han är djupt förtvivlad.
En psykiatriker borde mycket lätt, och ska självklart innan sådana förskrivningar sker kontrollera bakgrund, omständigheter och hur patienten klarar av medicineringen. Det viktiga här är att det finns många exempel på att Daniel inte borde fått de mängderna utskrivna på en och samma gång.
Att sedan skylla på att ”Han ska ju flytta till Göteborg” är rent kränkande mot Daniel, hans syster, och mig som bodde här nere. Man lägger helt och hållet skulden på andra medan man själv försöker komma ifrån precis allt ansvar. Man försöker få det till att man inte hade en aning om att Daniel hade de problem han hade.
Att Daniel dessutom hade tid för återbesök vid NUS den 21 september har man också från IVO’s sida struntat i att lägga någon vikt vid. Denna tid finns dock uppsatt i journalerna. Det fanns absolut ingen anledning att skriva ut de mängderna som man gjorde, och alla som sett bilderna från Daniels lägenhet vet hur där såg ut med mediciner överallt. De medicinerna dödade Daniel, och detta kunde ha undvikits mycket enkelt.
Kom slutligen också ihåg att Daniel stod på dubbla recept. De mediciner han redan hade liggandes för att kunna hämtas ut på apoteket och som han fått förskrivet före han blev inlagd i juli gick att hämta ut, och de hämtades också ut.
Fast vad begär man egentligen av en psykklinik som skriver ut Xanor som behovsmedicin på grund av en nyuppkommen flygrädsla….

ADHD, SÖMNPROBLEM OCH SAMTALSKONTAKT

100056.jpgDaniel lades in på psykiatriska kliniken för en överdos. Denna överdos ska ha kommit av ett ångestanfall som i grunden handlade om Daniels svårigheter att kunna somna.
Idag vet vi att den överdosen inte skedde, men sömnproblem, eller rättare sagt insomningsproblem, hade Daniel och detta var något han snabbt bad om hjälp om. Vi vet också att Daniel gång på gång bad att få hjälp med att upprätta en ny samtalskontakt. Redan de första dagarna är det detta Daniel tar upp med personal. Han vill reda ut sitt liv säger han, och han vill börja om. Detta kan inte kliniken ordna, och följer man journalerna ser man hur detta ämne ständigt kommer upp igen. Till slut står det till och med att man ordnat samtalskontakt, men samtidigt att man inte vet vilken???
Det tar kliniken sex veckor att ordna en kontakt, och när det väl sker är Daniel redan så påverkad av mediciner så han är knappt mottaglig. Det tar alltså sex veckor att ordna något som borde gått snabbt att fixa på ett av landets största sjukhus.
När det gäller sömnproblemen så testades en enormt massa mediciner utan resultat. Den enda medicin som faktiskt fungerande var Seroquel men denna sätter man ut den 15 aug utan förklaring till varför. Samtidigt görs ingenting annat för att hjälpa Daniel med sömnproblemen, och under hela tiden på psyk kan man följa hur ”Patienten suttit uppe halva natten” eller ”Patienten somnade vid halv tre på natten” etc.

Daniel efterfrågade också hjälp med sin ADHD. Han visste att han hade svårt med koncentrationen ibland och att han hade problem med impulserna. Inte heller detta kunde kliniken hjälpa till med. I journalerna finns det bara en enda anteckning om att någon pratat med Daniel om impulsproblem, men också om att Benso (alltså Sobril, Xanor etc) kan ge ännu större problem med impulserna.

Kommentar: Allt som hände Daniel hände på grund av en överdos som inte inträffade. I efterhand är det helt sjukt att tänka sig det.
Lägger man sedan till psyks fullständiga miss när det gäller Daniels problematik blir det ju lätt att vilja stänga kliniken och ge varenda läkare en sopborste i handen istället för det verkar säkrare att låta dom handskas med sådana än med recept.
Fast egentligen är det ingen miss som skett för alla läkare skriver det samma om hans ADHD och impulsproblem.
Nej, man missade inte att han hade detta funktionshinder utan man var väl medveten om det, men av någon anledning struntade man i det när man frossade i mediciner.

Daniel hade problem med att komma till ro på kvällarna. Något som han inte direkt var ensam om att ha, och som inte direkt är ovanligt. Detta kan man få hjälp med och självklart SKA sådan hjälp erbjudas, men denna hjälp erbjöds inte Daniel. Faktum är att Daniel själv efterfrågade hjälp om sin ADHD för han ville förstå den bättre, men i de 92 sidor som är Daniels samlade journaler finns det EN! anteckning om att någon försökt prata med honom om saken i fråga.
Det enda kliniken gjorde när det gäller sömnproblemen var att ständigt öka medicineringen, och absolut ingenting annat gjordes. Är det kanske den enda vårdform som finns på Psyk vid NUS? Mediciner, mediciner och så mera mediciner….

VÅRDPLANEN

När första ”förslag till beslut” kom från SoS så var avsaknad av en riktig vårdplan något man efterlyste. Detta protesterade psyk emot, och menade att det fanns en sådan.
Man arbetade med Daniels ångest, och med hans sömnproblematik. Vidare menade psyk att på grund av att Daniel själv skrev ut sig så har han självmant avbrutit sin vårdplan. Sos godtog den förklaringen liksom man godtog alla andra förklaringar. Det som är lustigt i SoS, och senare IVO’s, strävan att gå i vårdgivarens koppel är att man inte ens försöker få det att verka konstigt att inget av det som psyk kommer med i sina förklaringar går att hitta i dokumentationen.

Kommentar: Var är vårdplanen NUS? Det är en av de frågor jag skulle vilja ställa mig med megafon utanför kliniken och skrika tills någon bestämmer sig för att svara för att ställa frågan i yttranden mot dom har inte gett något resultat.
Det fanns I N G E N vårdplan på Daniel och så är det med den saken. Ja fast det är klart att om det med vårdplaner menas att man ska behöva vänta i sex veckor på samtalskontakt och under den tiden bli nerdrogad av bensomedel efter bensomedel och samtidigt få sin Lyricados höjd hela tiden, ja då hade Daniels världens bästa vårdplan.
Det finns inte en enda anteckning i journalerna om att det gjordes något annat, och att ljuga (ja jag anser att psyks förklaringar här är rena rama lögner) på det här sättet är fruktansvärt.
Daniels hela vårdtid gick ut på att vanka omkring i korridorerna, eller leka rullstolsrace nere vid ”Centralhallen”, eller sitta i dagrummet till klockan 2-3 
på nätterna. Det var Daniels vårdtid, och något annat gjordes inte. Det mest ”lustiga” med Daniels sömnproblem är ju också att de gånger han sov bra på nätterna, eller då han somnade utan problem, var när han inte var på avdelningen. Hela Daniels vårdtid var ett stort skämt, och att kliniken menar att man ”riktade in sig” på det ena och det andra är ingenting annat än en enda stor lögnaktig soppa och efterrekonstruktioner på hög nivå.

Daniels sista vecka i livet

Att Daniel skrevs ut mitt i natten är den största och, med tanke på hur det slutade, värsta misstaget som psyk gjorde. Här förklarar psyk sitt agerande med att det inte fanns skäl att sätta en LPT (tvångsvård) på Daniel. Man menade att han natten mellan den 11 och 12 september varit lugn och saklig, och samtidigt menar psyk att det är svårt att sätta en LPT då det i längden kan äventyra patientens förtroende för vårdgivaren.
Dessutom menade man att han inte uppvisat några suicidala tecken i slutet. I alla fall inte så starka så LPT var berättigad.

Kommentar: För att förstå allt måste man se till Daniels sista vecka i livet. Om någon vid psyk gjort det samma hade man förstått vilket skick Daniel var i.

0224 september: Daniel återvänder till Umeå. Anledningen till detta skiftar med varje läkare han pratar med. Han hade bråkat med mig, och sen sin syster och sen flytt i panik till Umeå etc etc. Det finns olika anledningar varje dag. Att han själv redan på flygplatsen skriver ”Nu har jag gjort bort mig totalt”, glömdes snabbt bort.
Om någon läkare ägnat 1 minut åt att läsa om Daniels bakgrund så hade denne läkare sett att det var något mycket märkligt med Daniels återvändo till Umeå. Även om jag hade jagat honom här med kniv så borde Daniel åkt till de han älskade mest av allt: Sin storasyster och hennes son i Gbg.
Men det var inte en fungerande Daniel som lämnade Gbg för Umeå den 4 september utan en Daniel som var mkt påverkad av mediciner, och i och med dom inte handlade på ”normalt” sätt. Detta hade en gråsten kunnat räkna ut om gråstenen ägnat en minut åt att kolla fakta.
(det ska ju tilläggas att det finns fler här som starkt borde fundera över sitt agerande, men det återkommer jag till i del 3)

Daniel åker också in på akuten i Umeå natten mellan den 4 och 5 september men vägrar då lägga in sig på psyk. Han har mkt stora alkoholhalter i blodet däremot och är inte på något sätt i psykisk balans.
5 september: Daniel återvänder till sin lägenhet och skriver att allt är upp och ner och han känner inte igen sig själv.
6 september: Daniel lägger in sig frivilligt på grund av ångest. Han är i dåligt skick och äter inte.
7-8 september: Daniel skriver ut sig natten mellan den 7 och 8 september. Den 8 september, som är en lördagskväll är han vid sjukhuset sent och röker med sina vänner på psyk och åker sedan hem till sin lägenhet som han hela tiden kallar för ”Sin död” till sina läkare.
9-10 september: Daniel tar en överdos Lyrica natten mellan den 9 och 10 september och blir magpumpad på sjukhuset. Läggs sedan in på psyk igen.
10 september: Daniels läkare skriver ”Förhöjd suicidrisk utanför sjukhusområdet”, och menar också att Daniels mediciner behöver sänkas då han stor på stora mängder av bland annat Benso.
11 september: Daniels läkare skriver att Daniel verkar förvirrad och uppgiven. Daniel själv menar också att överdosen natten innan var medveten och att han inte ville leva längre. Han tvekar på om han ska flytta eller inte, och ger olika besked hela tiden.
På kvällen pratar han med sin syster där han säger att han kanske kommer stanna i Umeå, men senare, ungefär 1 1/2 timme meddelar han en annan att han ska flytta för han kan inte stanna i Umeå.
11 – 12 september: Daniel får ett raseriutbrott och slår omkring med möbler. Tidigare samma kväll har personal sett honom sitta i kön till apoteket där han uppenbart försökt få ut mer medicin.
Efter utbrottet vill han byta rum, och när han inte får det kräver han att få bli utskriven. Samma läkare som 2 dagar innan menar att det finns en risk för suicid skriver nu ut honom. I anteckningarna kan man läsa att Daniel sagt att han ska åka till London och sedan flytta permanent till Göteborg.

Daniel återvänder till lägenheten han kallar för ”sin död” klockan 3:20 på natten den 12 september.
4:09 finns sista levnadstecknet ifrån honom, och detta efter några SMS som inte har något suicidalt i sig alls.
10 timmar senare påträffas Daniel död i sin lägenhet.

Man behöver inte vara så fruktansvärt smart för att inse att Daniels sista vecka i livet var fullständigt kaotisk. Om någon brytt sig ett dugg hade man också snabbt insett vilken situation Daniel satt sig i när han återvände till Umeå och lämnade kvar det som han under hela vårdtiden pratat om: Sitt nya liv i Göteborg. Att sedan då inte säga att inte skäl fanns för LPT är rent löjligt. Medicinerna hade dessutom fått Daniel i totalt grepp och om någon ifrågasätter det så ställer jag motfrågan varför Daniel till skillnad från alla andra inte skulle hamna i missbruk av den mängden han fick. Lyrica är känt för att vara vanebildande, och Benso är ju också känt för precis samma sak. Han blev en slav under pillren helt enkelt, och det är det faktiskt mycket lätt att se om man läser journalerna. Det finns nämligen tecken på det hela tiden. Att han dessutom var fullständigt förtvivlad är det också mycket lätt att se.

Daniel tog inte sitt liv medvetet, och det är alla överens om idag, men den ångest han hade och det missbruk hans mediciner väckt upp tillsammans med hans impulsproblem gjorde det livsfarligt för honom att vistas ensam med alla mediciner, och det gick ju också bevisligen fullständigt åt helvete.
Att skriva ut honom som man gjorde är ingenting annat än ett gigantiskt fiasko!

YTTRANDEN OCH FÖRKLARINGAR

wxpI de yttranden som kom efter min anmälan och på den Lex Sarah anmälan som kliniken själv skickade in finns det flera ställen där psyk försvarar deras handlande och vårdtiden för Daniel. Psyk är inte på några ställen självkritiska och saknar helt förmågan att se att de begått några misstag.
Bland annat skriver ju kliniken, som jag nämnde ovan, att man iakttog försiktighet när det gäller medicineringen.
Vidare skriver kliniken att Daniel inte heller fick mediciner utskrivna under sommaren 2012, och man skriver också att Daniel under sin vårdtid fick psykosocialt stöd. Detta gör, menar man då, att Daniel visst fick den hjälp han borde ha, och inte hade man gett ut läkemedel lite ”hur som helst”. Nej det fanns en vårdplan för Daniel och den gick bland annat ut på att stötta honom i hans sociala problematik, och det handlade också om att bygga band till Daniel.
Slutligen menar psyk att Daniel själv avbröt vården och alltså vårdplaneringen och därför kan inte lastas för det, citat, ”Tragiska händelseförloppet” Det sista i en förklaring till varför Daniel skrevs ut mitt i natten den 12 september. Där menade man att man riskerade att förlora patienternas förtroende om de enkelt blev satta på LPT, och man ansåg heller inte att det fanns tillräckliga grunder för LPT under denna natt.

KOMMENTAR: När det då gäller förskrivningar under sommaren skriver psyk att inga förskrivningar gjordes under sommaren efter början på juni. Detta stämmer inte för den 19 juni skrevs Sobril ut till Daniel och samma läkare skriver också ut mer Sobril den 4 juli.
När det gäller det psykosociala stöd som Daniel enligt yttrandena ska ha fått så finns det inte en enda rad om detta i journalerna. Inte någonstans kan man utläsa att Daniel fått det här. För att förstå allvaret i vad jag skriver här så låt mig ”säga” det så här:

En tillsynsmyndighet som gör en utredning om en ung död man begär in yttrande från den vårdgivare som bedrivit vården. Vårdgivaren skriver alltså felaktigheter, och påståenden som det inte på några som helst sätt går att bevisa eller styrka, men det struntar tillsynsmyndigheten i. Detsamma gäller medicinerna som inte ska ha getts ut under sommaren 2012 enligt psyk. Inte heller där ifrågasätts varför psyk skriver saker som inte stämmer.
Kortfattat är det alltså ok för en vårdgivare att ljuga, och vårdgivaren behöver heller inte kunna styrka sina påståenden.

VARNINGARNA SOM KUNDE RÄDDAT DANIEL?

Den 18 augusti ringer Daniels syster till avd 41 vid NUS och berättar att hennes bror sagt att han tagit med extra medicin in på avdelningen. Detta medför risk för Daniel själv men också för andra patienter menar hon.
Jag sitter mitt emot när samtalet rings och klockan är strax efter kl 14 denna dag.
Mannen som tar emot samtalet tackar för informationen och åtgärder ska vidtas.
Detta samtal, eller någon anteckning om detta går inte att finna i journalerna.

Den 21 aug ringer jag till avd 41 vid NUS och påtalar samma sak som systern gjort, och jag pratar också om det kaos jag ansåg att Daniel hamnat i sedan han lades in vid avd 41 (ettan). Jag avslutar med att säga att det känns som att sitta i en roddbåt och se på när Titanic sjunker.
Kvinnan som tar emot samtalet tackar för informationen och åtgärder ska vidtas.
Detta samtal finns inte heller registretat i någon journal.
Patienter jag talat med har också berättat att de sade till personalen om Daniels problem med medicinerna. Som svar fick patienterna att ”Det ska dom strunta i”, och allt gick obemärkt förbi.

Kommentar: När Daniel påträffades död beslutade polisen om obduktion. Något som är mycket märkligt med denna obduktion är att Daniel hade mycket lite mediciner i magsäcken. Lägger man ihop det med hur Daniel påträffades och framförallt hur han låg så kan man snabbt räkna ut att Daniel måste ha avlidit ganska snabbt efter att han föll ihop, och i alla fall blivit medvetslös. 
Det betyder att Daniel inte kan ha ätit alla mediciner hemma utan måste ha börjat äta dom inne på sjukhuset. Daniel var hemma i sin lägenhet på tisdagen den 11 september, och vi vet dessutom att personal sett honom i kön till apoteket. Kanske har Daniel tagit med sig mediciner in igen och börjat äta och sedan fått en ”snedtändning”? Jag vill poängtera att detta är det enda i mina egna synpunkter som ska tas som en spekulation för detta har jag inga bevis för (än), men sanningen är i alla fall att om kliniken tagit varningarna på allvar hade man gjort det svårare för Daniels missbruk att växa men ingen av varningarna togs på allvar. Att sedan skriva att man haft bra samarbete med närstående är ju rent löjligt.
Dessa varningar är heller inte de enda. Det finns en anteckning i journalerna om att en patient tror att Daniel tagit 10 stycken Xanor. Någon åtgärd görs inte. Som vanligt. 

Inspektionen för vård och omsorg har fullständigt struntat i att kliniken fick varningar som man ignorerade. Istället köper man klinikens förklaring till att man hade bra samarbete med närstående. Kliniken hade inte det minsta samarbete med anhöriga över huvud taget.
Av någon anledning bestämde sig också andra för vilka som var Daniels närstående efter hans död, och vad Daniel själv sagt och valt blev helt irrelevant. Kränkningen av Daniel fortsatte på samma sätt som hela hans vårdtid varit en enda lång kränkning.

Detta är en del av det som gick fel under Daniels vårdtid. Fast det är inga fel. Nej, detta är en korrekt vård i alla former har IVO förklarat. Detta var en bra vård! Detta är den vård vi ska ha i Sverige. Grattis Alla och fy på sig Daniel som får skylla sig själv….

Vad betyder detta nu då? Jo detta betyder massor. Detta betyder att alla ni fritt kan få bedriva samma form av vård som NUS gjort, men det kommer jag till i Del 2.

/Walentine Andersson

Till Daniel: Tänk så fel jag hade

don__t_cry__i__m_still_alive_by_meandor117-d4ql996Tänk Daniel, tänk så fel jag hade.

Tänk så fel det var av mig att känna att den där ambulansen som tog dig till sjukhuset den 5 juli tog dig till helvetet.
Tänk så fel det var av mig att känna att du nästan direkt förändrades så av dina mediciner.
Tänk så fel det var av mig  att tycka att de gett dig för mycket när du emellanåt var så hög av Sobrilen.
Tänk så fel det var av mig att reagera på att det var dumt att du hade egna mediciner inne på sjukhuset.
Tänk så fel det var av mig att tycka att de borde kollat dig med tanke på att du var på väg att dö redan den 6 augusti i en händelse som de själva menar berodde på dina impulsproblem.
Tänk så fel det var av mig att tycka att det var förjävligt att du fick vänta på psyk vecka ut och vecka in på en samtalskontakt utan att något hände.
Tänk så fel det var av mig att tycka att det var förfärligt att psyk skrev ut en bärpåse mediciner till dig på en gång.
Tänk så fel det var av mig att tycka att läkaren var värdelös som ena dagen kallar dig suicidal och nästa dag skriver ut dig mitt i natten.

Tänk så fel det var av mig att tycka att psyk inte gav dig en bra vård.
Tänk så fel det var av mig att tycka att det var jättekonstigt att psyk hävdade saker som inte stod i journalerna.
Tänk så fel precis allt jag tyckt om det som hände dig var.

Allt är ju ditt eget fel. Ingen annan gjorde fel. Ingen annan gjorde misstag. Allt låg på dig.
Det säger nämligen IVO. Myndigheten som skriver att de gör fel men ändå inte gör fel, och även om de gjort fel så är felen inte så allvarliga så att felen direkt spelar någon roll.

Men att du dog Daniel, ja det är ditt fel.

Tänk så fel jag hade…..

Det var Daniels eget fel att han dog

IVO skickade idag mail till mig som svar på den skrivelse som jag skickade in den 1 januari.
I denna skrivelse meddelar IVO att dom iofs gjort lite fel, men ändå inte.
Felen menar man är inte tillräckliga för att ändra beslutet, och så vidare.

Att jag hävdat att vårdgivaren ljugit i sina yttranden och allt spelar uppenbart ingen roll.

Så då kan vi konstatera att Daniel får skylla sig själv. Det var hans eget fel att han dog och den stackars vårdgivaren som jag skrivit så mycket dumt om står helt och hållet utan skuld.
Absolut INGA fel begicks under Daniels vårdtid.
Fyyyyyyy på dig Daniel!

Jag återkommer ikväll med mer information i frågan.

Psyk vid Norrlands Universitetssjukhus är JO-anmäld

Så var den andra anmälan inskickad till Riksdagens Ombudsmän.
Denna gång är det Psykiatriska Kliniken vid NUS som jag anmäld.

Anmälan……

Beskriv vad som hände och när det ägde rum
————————
Den 12 september 2012 avled Daniel Johansson, pers.nr ******-***, efter att mitt i natten blivit utskriven från psykiatriska kliniken vid vilken han varit inskriven hos mestadels de 69 dagarna före. I hans kropp påträffades mycket stora mediciner och alla dessa kan spåras till en stor förskrivning av mediciner som skedde mindre än 2 veckor före dödsfallet. Detta var ett av många misstag enligt mig som skedde under Daniels vårdtid och den 6 november 2012 anmälde jag kliniken till Socialstyrelsen i det som kallas för ”fel i vården”.
Jag fick läsa Daniels journaler, och fick också hem de yttranden och internutredningar som psykiatriska kliniken gjorde i och med Daniels död, och redan från började menade jag att dessa yttranden inte stämmer med verkligheten. I klinikens utredningar och förklaringar till Socialstyrelsen finns det flera punkter som helt saknar belägg i dokumentationen/journalerna. Det står bland annat att Daniel fick psykosocialt stöd, men inte någonstans i journalerna kan man utläsa när det ska ha skett och från vem detta stöd getts.
Det står också i psyks yttranden grava felaktigheter när det gäller hur förskrivningen av läkemedel gått till. Bland annat kan man i dessa läsa att kliniken skriver att inga mediciner alls skrevs ut under tiden början på juni 2012 tills dess att Daniel läggs in den 6 juli samma år. Detta stämmer inte, för i dokumentationen kan man tydligt utläsa att mediciner skrivit ut vid minst 2 tillfällen under denna period.

Gång på gång kan man i psyks yttranden läsa saker som helt saknar belägg, och på grund av dessa rena lögner har kliniken försökt komma ifrån sitt egna ansvar i vad som hände med Daniel. Man talar också emot sig själv när man å ena sidan till Försäkringskassan skriver att Daniel lider risk för självskador vid ångest, och i nästa stund menar man att man iakttagit största försiktighet vid förskrivning. 

Jag anser att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt genom att:
————————
Att riksdagens ombudsmän inte lägger sig i själva förfarandet av vården i ett fall är självklart, men när en vårdgivare väljer att skriva om sanningen för att komma i bättre dager blir det mycket allvarligt.
Dokumentation är A och O inom vården och när saker går fel, som det på alla sätt gjort här, blir det ännu mera tydligt hur viktigt det är att förfarandet finns dokumenterat. I detta fall är det totalt tvärtom.
Psykiatriska Kliniken vid NUS har i efterhand kommit med information, och berättat om ett händelseförlopp, som det inte går att finna belägg för. Det kliniken gör med detta agerande är att man riskerar andra patienters liv och hälsa då man mer verkar arbeta för att komma ifrån sitt eget ansvar än att försöka arbeta för att det inträffade inte ska ske igen.
Jag menar att kliniken mycket medvetet skrivit en internutredning och yttrat sig i ärendet utifrån grundtanken att inget ansvar ska läggas på dom, men jag menar att vid utredningar av detta slag måste journalerna/dokumentationen vara det som styr vad som stämmer eller inte annars har ju all form av journalhantering spelat ut sin roll i sådana här ärenden.

Jag har också i ett öppet brev påpekat detta för verksamhetschefen vid kliniken. Jag menade där att om jag har fel i mina påståenden om lögn så är det ju bara att dom bevisar att jag har fel. Något svar på det har jag inte fått.
Psykiatriska Kliniken har kortfattat gjort en utredning där ursprungstanken kort och gott var ”Låt oss hoppas att ingen läser journalerna”

_____________________________________

Jag tror inte heller här att detta egentligen kommer leda till något, men som jag skrev innan:
Skam den som ger sig!

Inspektionen för vård och omsorg är nu JO-anmäld

Jag har idag skickat in anmälan till JO angående Socialstyrelsen och senare IVO’s agerande i ”Fallet Daniel”
Min anmälan ser ut på följande sätt….

Beskrivning av ärendet

Beskriv vad som hände och när det ägde rum

Den 6 november 2012 skickade jag in en anmälan om fel i vården till Socialstyrelsen. I denna anmälan menade jag att Psykiatriska Kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus gjort allvarliga fel som i sin tur lett till att Daniel Johansson pers.nr ———- avled den 12 september samma år. Socialstyrelsen meddelade direkt att ärendet skulle utredas. Från början såg det också ut som att SoS skulle gå på min linje, och det första förslag till beslut som kom menade också att stora brister förekommit. Sedan hände något och SoS ändrade sig totalt och det slutade med att SoS kritik försvann helt och hållet. Efter att beslutet väl hade tagits visade det då att felaktigheter hade skett i samband med utredningen. Bland annat hade inte jag fått alla de dokument som jag skulle fått för att kunna yttra mig. I dessa dokument stod det bland annat uppgifter som det inte på något sätt går att finna belägg för i den dokumentation som finns runt Daniels vårdtid. Om jag fått dessa papper hade jag redan då självklart poängterat att det fanns stora frågetecken i uppgifterna från kliniken jag anmält men jag fick inte möjlighet att läsa dom förrän jag själv begärde ut dom i efterhand.

Jag har också skickat in en anmälan mot Norrlands Universitetssjukhus för deras handläggande av detta ärende.

När jag i slutet av maj 2013 poängterade för SoS att jag inte fått alla dokument skickade till mig får jag då veta att ärendet nu låg under omprövning. Den 1 juni 2013 tog Inspektionen för vård och Omsorg över dessa utredningar och i början på juli 2013 får jag också i ett mail som var ett svar på ett öppet brev jag publicerat reda på att ärendet verkligen låg under omprövning. Detta svar får jag från IVO’s generaldirektör som inleder mailet med att skriva:

” Även om jag inte kan kommentera ditt enskilda ärende som just nu ligger under omprövning hos oss, så vill jag ge ett svar på de viktiga generella frågor som du lyfter”

Den 30 juli hade jag också möte med IVO i Umeå. I protokollet från detta möte kan man läsa att ärendet om Daniel ligger under omprövning på grund av formella skäl. Därför blev förvåningen stor när det den 30 oktober 2013 kommer ett besked från IVO om att någon omprövning inte sker. Trots att myndigheten själv sagt att dom gjort fel i den ursprungliga utredningen, och trots att myndighetens högsta ansvariga chef skriver att ärendet ligger under omprövning, och trots att det finns protokoll som säger samma sak menar man nu att man anser att man inte ens behöver göra någon omprövning.

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?

SoS/IVO har inte gjort ett rättvis och noggrann utredning i ärendet. Jag har gång på gång i mina yttranden menat att Psykiatriska Kliniken vid NUS i Umeå medvetet skrivit om sanningen för att det ska se bättre ut. Flera av de saker som kliniken skriver i sina förklaringar och i sina yttranden saknar belägg i dokumentationen och det är IVO’s ansvar att utreda detta. När kliniken svarar på den kritik med saker som saknar belägg blir det mycket allvarligt när man då bara accepterar förklaringen utan att ta reda på fakta. Att JO inte går in med synpunkter på själva vården har jag full förståelse för men när det gäller en utredning som handlar om en avliden ung man måste ju allt göras för att sanningen ska komma fram, och den har man här valt att strunta totalt i. Att man som tillsynsmyndighet struntar i saker som att kliniken skriver fullständiga felaktigheter som när medicin skrivs ut är allvarligt.
Det hade heller inte på något sätt varit svårt för IVO att granska om psyks yttranden stämmer. Det hade bara varit för dom att göra en korrekt utredning och jämföra psyks yttranden med journaler och dokumentationen. Det har jag klarat av att göra så det borde ju en tillsynsmyndighet också klara av.

IVO har som tillsynsmyndighet ett ansvar att se till att förhindra att felaktigheter som sker inom vården minimeras så mycket det går. När myndigheten då inte ens är intresserade av att göra en korrekt utredning uppstår en mycket allvarlig situation där människors liv sätts på spel. Att myndigheten dessutom ena stunden meddelar att man ska göra en omprövning och i nästa stund menar att det ska man inte alls orsakar dessutom stort lidande för efterlevande och man har agerat mycket oprofessionellt.

Därför anser jag att SoS/IVO agerat felaktigt. Både när det gäller den ursprungliga utredningen men också hur man sedan struntar i de fel man själva erkänt att man begått.

__________________

Detta var den första av två JO anmälningar som kommer skickas in.
Den andra kommer handla om NUS, och den kommer skickas in senare idag.
Jag är ganska säker, för att inte säga helt säker på, att JO inte kommer gå vidare med detta. Om det är något jag lärt mig de senaste 15 månaderna så är det att det i vårt land verkar vara helt ok att unga män dör efter en tids ”vård”, men skam den som ger sig!

Som sagt IVO, detta är inte över

/Walentine Andersson

Brevet till IVO är skickat

Jag har idag mailat följande brev till IVO i Umeå och till generaldirektören för IVO. Jag har också skickat kopia av mailet till Socialdepartementet och till Socialminister Göran Hägglund. Som bilaga skickades också med de namnunderskrifter som ni skrivit på.
______________________

Göteborg 2014-01-01

Till Inspektionen för vård och omsorg

Den 30 oktober 2013 beslutade Inspektionen för vård och Omsorg att ärende: 8.2-26331/2013 ej skulle omprövas. Eller rättare sagt så meddelande IVO då att min begäran om omprövning ej blev godkänd.

Omedelbart efter det skrev jag ett öppet brev till myndigheten där jag starkt kritiserade erat beslut och hur förfarandet av ärendet gått till. Dessutom påpekade jag det konstiga i erat beslut med tanke på att det var myndigheten själv som meddelat att ärendet låg under ompröving.
Jag har inte fått något svar från myndigheten ännu, men frågorna jag då ställde finns fortfarande kvar.

Jag vill fortfarande veta hur myndigheten den 30 oktober kan meddela att ärendet ej kommer godkännas för omprövning samtidigt som myndigheten själv redan den 30 juli skriver att myndigheten själv valt att ompröva ärendet på grund av formella skäl.
I beslutet ni skickar den 30 oktober står det ingenting om det utan ni konstaterar bara att omprövning ej kommer ske.
Beslutet blir ännu mer förvirrande då eran egen högsta ansvariga chef, Gunilla Hult Backlund, till mig i ett mail den 4 juli 2013 inleder med orden,
” Även om jag inte kan kommentera ditt enskilda ärende som just nu ligger under omprövning hos oss, så vill jag ge ett svar på de viktiga generella frågor som du lyfter”

Lägg sedan till att verksamhetschefen för psykiatrin vid NUS i en tidningsartikel i tidningen Västerbotten Kuriren den 6 augusti 2013 säger att,
”Vi inväntar bedömning från IVO för att få svar på om vården brustit”

Varför svarar verksamhetschefen tidningen på det sättet om det inte ens finns ett ärende?
Varför skriver generaldirektören för er myndighet att ärendet ligger under omprövning om det inte gör det?
Varför sade representanter på IVO till mig på ett möte den 30 juli att handläggandet av det ordinarie ärendet ej gått rätt till, och att jag inte fått chans att yttra mig på det sätt som reglerna säger att jag har rätt till om inga fel begåtts?

Allt är mycket förvirrande och det är mycket tragiskt att inse att det saken handlar i grunden om, en ung mans tragiska död där han avled av mediciner utskrivna från Psykiatriska Kliniken, hamnar i skymundan och slarvas bort.
Jag har också gång på gång i mina egna yttranden hävdat att Psykiatriska Kliniken vid NUS medvetet skrivit om verkligheten och att deras yttranden saknar belägg i den dokumentation som finns.
Därför kräver jag fortfarande att IVO med omedelbar verkan tar upp fallet igen och jag kräver att det görs en riktig korrekt utredning om vad som hände med Daniel Johansson, och om vården vid Psykiatriska Kliniken vid NUS verkligen var korrekt.

Alla, inkl läkare jag talat med, är rörande överens om att den enorma förskrivning av läkemedel som skedde i Daniels fall på alla sätt är felaktig. De enda som verkar tycka annorlunda är Psyk vid NUS och IVO, och jag ifrågasätter faktiskt om myndigheten ens läst Daniels journaler. För anser verkligen myndigheten att det är en korrekt handling att skriva ut de mängderna till en person som kliniken själv skriver ”Risk för självskador vid ångest” om som det stod på Daniels sjukintyg.

Det är högst märkligt att IVO bemöter anklagelser om lögn och omskrivningar av verkligheten med total tystnad. Det är också högst märkligt att myndigheten verkar tycka att det är fullt godkänt att en vårdgivare inte behöver följa dokumentationen när denna skriver sina egna utredningar. En tillsynsmyndighet borde vara intresserade av att sanningen kommer fram, men utredarna vid IVO i Umeå verkar inte dela den uppfattningen. Än mindre har man varit intresserade av att ge Daniel upprättelse, och det som IVO i längden gör med sitt agerande är att ni utsätter andra patienter som befinner sig i samma situation som Daniel gjorde för en enormt stor risk. Den totala kovändning som skedde under den ordinarie utredningen visar ju det när ni går från att vara starkt kritiska till Psykiatriska kliniken vid NUS till att helt släppa på all kritik. Allt detta på grund av en kompletterande förklaring och kritik från kliniken om att ni redan accepterat förklaringen i Lex Maria anmälan som skrevs efter Daniels tragiska död. Detta föranleder ju också till frågor om hur utredningen om Lex Maria anmälan sköttes.

Jag kräver nu svar på mina frågor och jag förväntar mig att IVO tar upp Daniels fall och gör en korrekt utredning en gång för alla. Jag vill än en gång påminna myndigheten om att det inte är jag som hävdat att ärendet ligger under omprövning utan det är ni själva, inkl er högsta ansvariga chef, som meddelat det.
Ni har brustit i era rutiner och det är beklagligt att Inspektionen för vård och omsorg tar så lätt på fall som handlar om en ung persons tragiska död. Man kan tycka att en tillsynsmyndighet borde ha som mål att se till så att sådana här fall minimeras totalt. Dessutom när det gäller en klinik som under de senaste 2 åren skickat in ett 20 tal Lex Maria ärenden där folk begått självmord enligt dom.

Under december månad har också en protestlista legat ute på sidan www.tilldaniel.se. Fram till 31 december har 707 personer skrivit under denna lista. Jag skickar med den protestlistan som bilaga till detta brev, dels som worddokument och dels som en PDF fil. Jag kommer också skicka detta brev till er via vanlig postgång då ni är ganska dåliga på att bekräfta om ni ens mottagit mail som skickats till er.
Den kamp jag för när det gäller Daniels upprättelse kommer inte upphöra, och det vill jag starkt poängtera. NUS har gjort fel, och ni har gjort fel, och ni själva förklarade att fel begåtts vid det möte jag hade med er den 30 juli. Därför är det skamligt att se hur ni agerat i det här ärendet.

För som jag alltid frågar er i mina brev….

Alla är ju rörande överens om att Daniel inte ville dö.
Varför dog då Daniel Johansson av mediciner han fick utskrivet av Psykiatriska Kliniken?

Den frågeställningen borde ni som tillsynsmyndighet vara intresserade av att finna svaret på för att kunna hindra att det som hände Daniel inte ska behöva drabba någon annan. Frågan är om det ens finns ett sådant intresse hos IVO. Det borde finnas med tanke på det uppdrag ni har av svenska folket. Därför är det stor skam att se hur IVO, och framförallt hur IVO i Umeå sköter detta ansvar.

/Walentine Andersson

(för er som läser detta mail på till Daniel så kan ni se listan i sin helhet HÄR. De som valt att inte ha sina namn med på nätet är skyddade, men deras namn står självklart med på den lista som skickades till IVO)